Премини към основното съдържание

Международни състезания


ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ участва ежегодно със свои отбори в различни международни съдебни състезания. Сред състезанията, в които отборите на факултета регулярно се явяват, са Състезание по международно публично право “Филип С. Джесъп” (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition), Състезание по международно публично право “Телдърс” (Telders International Law Moot Court Competition), Съдебно състезание по право на Европейския съюз (European Law Moot Court Competition, ELM), Съдебно състезание EUROPEA ( EuropeanMoot Court Competition – EMCC), Състезание по Право на ЕС за централна и Източна Европа (Central and Eastern European Moot Court Competition, “CEEMC”), Европейско състезание по правата на човека (European Human Rights Moot Court) (“EHRMC”), Състезание по международен търговски арбитраж “Уилям С. Вис” (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot), Състезание по международна търговска медиация (International Commercial Mediation Competition), IBA-VIAC Състезание по медиация във Виена (IBA-VIAC Consensual Dispute Resolution Competition Vienna).

 

Отборите на СУ в международни състезания по право през 2019/2020 г. (обзор)

 

Parent
Student competitions