Премини към основното съдържание

Европейско състезание по правата на човека

Helga Pedersen Moot Court Competition (former EHRMCC)

Страна: Франция

Език: Английски

Официален сайт на състезанието: https://helgapedersenmoot.elsa.org/

Обща информация: 

Европейското състезание по права на човека e състезание по международно право, което представлява симулация на процес пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).  Състезанието се състои от писмена фаза, регионални устни кръгове и финал. В писмената фаза участниците изготвят становища на жалбоподател и държава-ответник по казус по Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи („Конвенцията“). Следват регионални кръгове, в които всеки отбор пледира веднъж като жалбоподател и веднъж като държава-ответник. Отборите с най-висока средна оценка от писмените защити и регионалните кръгове се допускат до участие във финалния устен кръг на състезанието (до 20 отбора). Финалният кръг се провежда всяка пролет в гр. Страсбург. Студентите имат възможност да пледират в ЕСПЧ пред съдии и изявени юристи в областта.

Казусите засягат основни права, защитени по Конвенцията, като правото на живот, забрана за изтезания и нечовешко отношение, правото на зачитане на личния и семейния живот, свобода на изразяването, справедливия съдебен процес, защита на основни права по време на военни действия и други. 

Организация и участници: 

Състезанието се организира ежегодно от 2013 г. насам от ЕЛСА (Европейска асоциация на студентите юристи) в сътрудничество със Съвета на Европа и Европейската асоциация по права на човека (European Human Rights Association). В EHRMCC участват отбори от България, Великобритания, Русия, Германия, Франция, Украйна, Испания, Гърция, Румъния и други.
 
Кратка история на представянето на България в състезанието:

През 2016 г. за първи път отбор на Софийския университет е сред шестнадесетте финалисти, които имат възможността да участват на устния кръг в Страсбург. Отборът достига до финал, където след оспорван мач с отбора на Университета в Кеймбридж с 5:4 гласа се класира на престижното второ място. 

През 2017 г. отборът на СУ “Св. Климент Охридски” печели наградата за най-добра писмена защита на ответника и достига за втори път до финала на състезанието след победа над Университета в Кеймбридж. 

През 2018 г. отборът на Юридическия факултет отново се класира след двадесетте финалисти от над 100 отбора от Цяла Европа и попада сред най-добрите десет отбора по писмена защита. 

През 2019 г. за трети път отборът на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ достига до финала на състезанието, където играе срещу отбора на Университета в Оксфорд и се класира на второ място. Павла Цветкова печели наградата за най-добър оратор.

През 2020 г. отборът на Софийския университет успешно се справя с нововъведените регионални кръгове на състезанието и достига финалните мачове в Страсбург. Студентите на ЮФ пледират на четвъртфинал срещу отбора на Сорбоната и печелят наградите за най-добри мемориали и на жалбоподател, и на ответник.

През 2021 г. за шести пореден път отборът на Юридическия факултет успешно се класира за финалните кръгове на състезанието в Страсбург и достига четвъртфинали. Нашите студенти отново печелят наградата за най-добър мемориал на ответник.

Изисквания към кандидатите и процедура по подбор: 

Подборът на студенти за участие в състезанието се организира през месец юни всяка година. 
Изискванията към кандидатите са:

 • да са студенти по право 2-5 курс (включително студенти, на които им предстои първа държавна сесия);
 • да владеят отлично писмено и говоримо английски език;
 • да имат интереси в областта на правата на човека, конституционното право и международното публично право; 
 • да имат умения за работа в екип;
 • да не са се състезавали във финалите на EHRMCC.

Кандидатите следва да изпратят автобиография и кратко мотивационно писмо на английски език на посочения в обявата имейл адрес. След преценка на документите се провежда събеседване на английски език с кандидатите, което може да включва и решаване на кратък казус. Високата мотивация на кандидатите е от съществено значение.

Подготовка за състезанието:

Отборът на СУ „Св. Климент Охридски“ се подготвя от студенти-участници в миналогодишни издания на състезанието. Активно съдействие на отбора оказват и практикуващи юристи с богат опит в областта, както и преподаватели със съответни научни интереси. Подготовката е усилена и преминава през няколко фази. 

Обучението започва с преглед и общотеоретична подготовка по Конвенцията и практиката на ЕСПЧ. Провеждат се ежеседмични семинарни занятия, които включват обсъждане на ключови решения на ЕСПЧ и придобиване на първоначални умения за пледиране. След публикуване на казуса през м.септември започва работата по изготвянето на писмени становища. Срещите отново са предимно ежеседмични, студентите се запознават задълбочено с практиката на ЕСПЧ по релевираните в казуса проблеми. Занятията протичат с обсъждане на написаното и дискусия по относимите решения на ЕСПЧ. След предаване на писмените защити през м. декември, започва усилена подготовка на устни пледоарии. Студентите придобиват умения по говорене пред публика, представяне на правни становища в устна форма, поведение в зала. Провеждат се публични тренировки, на които присъстват юристи с опит в областта. По време на публичните тренировки всеки може да задава въпроси, като целта е развиване на умения за бърза реакция и аналитично мислене. 

Важни дати: 

 • м.юни – обявата за селекция на отбора се публикува на сайта на ЮФ, в сградата на Ректората и в социалните мрежи;
 • м. септември – публикуване на казуса на сайта на състезанието;
 • м. ноември – регистриране на отборите;
 • м. декември – изпращане на писмените становища;
 • м. януари/февруари – регионален кръг;
 • м. април – финал на състезанието в гр. Страсбург, Франция.