Премини към основното съдържание

Изпитни сесии

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                              Държавен изпит по гражданскоправни науки

 

Държавният изпит по гражданскоправни науки, който ще се проведе на 14 февруари 2020г., ще започне в 8.00 часа в:

  • 272 аудитория – за студентите от редовна форма на обучение (държавна поръчка);
  • 292 аудитория – за студентите от редовна форма на обучение (платено обучение); задочна форма на обучение; чуждестранни студенти и студенти по НАЦИД.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

                                                                                              Л И К В И Д А Ц И О Н Н А  С Е С И Я

за студентите редовно обучение  уч. 2019/2020 г. 

Специалност "Право"

/sites/default/files/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf

РЕДОВНА   ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

за студентите редовно обучение  уч. 2019/2020 г. 

Специалност "Право"

I курс: /sites/default/files/Grafik%20zima%202019.-2020%20(2)-1.pdf

II курс: /sites/default/files/Grafik%20zima%202017.-2018%20(1)-converted-4-5.pdf

III курс:/sites/default/files/3%20kurs.pdf

IV курс: /sites/default/files/Grafik%20zima%202019-2020-converted-9.pdf

V курс: /sites/default/files/Grafik%20zima%202019-2020-converted-12.pdf

Специалност "Международни отношения"

/sites/default/files/Grafik%20zima%2019-20MO-converted.pdf

ЯНУАРСКА  ИЗПИТНА  СЕСИЯ

за студентите задочно обучение

/sites/default/files/januarska%20Sesia%20%20Zadochno.pdf

 

Държавни изпити за специалност Право (поправителна сесия)

 

Гражданскоправни науки: 

писмен изпит:  14 февруари (петък) 2020 г. от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 18,19 февруари (вторник/сряда) 

Наказателноправни науки:

писмен изпит: 6 март 2020 г. (петък) от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 10,11 март (вторни/сряда)

Публичноправни науки: 

писмен изпит: 3 април 2020 г. (петък) 

устен изпит: 07,08 април (вторник/сряда)

Ликвидационна сесия - 10,11,12 февруари 2020 г. 

Молби за държавен изпит се подават от 06.02.2020 г. до 12.02.2020 г. в 238 каб. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ДЕКЕМВРИЙСКА   ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите задочно обучение  уч. 2019/2020 г. 

/актуализиран график/

 

I курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Обща теория на държавата , проф. Дачев

08:00

30.11.2019

 

295

2.

История на Българската държава и право , гл.ас. Цекова

08:30

04.12.2019

308

3.

Международни отношения , гл.ас. Кънева

10:00

06.11.2019

218

4.

Политически и правни учения (изборна), проф. Дачев

10:00

30.11.2019

295

5.

Политология (изборна),  гл.ас. Начев

09:00

30.11.2019

311

6.

Юридическа терминология – I част (избираема),

проф. Новкиришка

08:00

14.12.2019

309

 

II курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Административно право, гл.ас. Георгиева

08:00

27.11.2019

255

2.

Международно публично право, гл.ас. Петрова

10:00

07.12.2019

294

3.

Информационно право, проф. Кискинов

09:00

08.01.2020

308

4.

Избирателни системи и процедури, проф. Киров

08:00

25.11.2019

297

5.

Парламентарно право, проф. Близнашки

11:00

27.11.2019

299

6.

Сравнително конституционно право, доц. Белов

13:00

13.11.2019

297

7.

Правата на човека, доц. И. Кьосев

11:30

04.12.2019

295

 

III курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Вещно право, проф. Сарафов

09:00

30.11.2019

307

2.

Финансово право, доц. Кучев

13:00

23.11.2019

310

3.

Правна информатика, проф. Кискинов

15:00

07.01.2020

308

4.

Право на международните организации, доц. Рабохчийска

11:00

11.12.2019

301

5

Съдебна реторика, проф. Руменчев

09:00

12.12.2019

126,бл.4

6.

Териториално и селищно устройство, проф. Сивков

14:00

27.11.2019

296

 

IV курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Криминалистика, доц. Кръстева

09:00

12.12.2019

 293а

2.

Международно частно право, доц. Пандов

09:00

18.11.2019

    75ж

3.

Наказателно право (особена част), доц. Илкова

08:30

03.12.2019

    304

4.

Съдебни експертизи (изборна), проф. Коцева

09:00

11.12.2019

     293а

5.

Международно  административно   право, проф. Славова

08:30

17.12.2019

     310

 

V курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Осигурително право , доц. Гевренова

09:00

30.11.2019

226

2.

Търговско право- II част, доц. Бузева

09:00

27.11.2019

298

3.

Правен  режим на интелектуалната собственост,

 доц. Карадимов

10:00

14.12.2019

226

4.

Наказателно изпълнително право(изборна), проф. Митов

18:00

17.12.2019

272

5.

Законодателна и съдебна техника, проф. Т. Колев - курсова работа до 03.12.19 г. в 314каб.

 

10.12.2019

 

 

Parent
Образование