Премини към основното съдържание

Изпитни сесии

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

АПРИЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите задочно обучение

/sites/default/files/Aprilska%20Sesia%2003.2020%20Zadochno%20(1)-converted.pdf


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                              Държавен изпит по гражданскоправни науки

 

Държавният изпит по гражданскоправни науки, който ще се проведе на 14 февруари 2020г., ще започне в 8.00 часа в:

  • 272 аудитория – за студентите от редовна форма на обучение (държавна поръчка);
  • 292 аудитория – за студентите от редовна форма на обучение (платено обучение); задочна форма на обучение; чуждестранни студенти и студенти по НАЦИД.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

                                                                                              Л И К В И Д А Ц И О Н Н А  С Е С И Я

за студентите редовно обучение  уч. 2019/2020 г. 

Специалност "Право"

/sites/default/files/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf

РЕДОВНА   ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

за студентите редовно обучение  уч. 2019/2020 г. 

Специалност "Право"

I курс: /sites/default/files/Grafik%20zima%202019.-2020%20(2)-1.pdf

II курс: /sites/default/files/Grafik%20zima%202017.-2018%20(1)-converted-4-5.pdf

III курс:/sites/default/files/3%20kurs.pdf

IV курс: /sites/default/files/Grafik%20zima%202019-2020-converted-9.pdf

V курс: /sites/default/files/Grafik%20zima%202019-2020-converted-12.pdf

Специалност "Международни отношения"

/sites/default/files/Grafik%20zima%2019-20MO-converted.pdf

ЯНУАРСКА  ИЗПИТНА  СЕСИЯ

за студентите задочно обучение

/sites/default/files/januarska%20Sesia%20%20Zadochno.pdf

 

Държавни изпити за специалност Право (поправителна сесия)

 

Гражданскоправни науки: 

писмен изпит:  14 февруари (петък) 2020 г. от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 18,19 февруари (вторник/сряда) 

Наказателноправни науки:

писмен изпит: 6 март 2020 г. (петък) от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 10,11 март (вторни/сряда)

Публичноправни науки: 

писмен изпит: 3 април 2020 г. (петък) 

устен изпит: 07,08 април (вторник/сряда)

Ликвидационна сесия - 10,11,12 февруари 2020 г. 

Молби за държавен изпит се подават от 06.02.2020 г. до 12.02.2020 г. в 238 каб. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ДЕКЕМВРИЙСКА   ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите задочно обучение  уч. 2019/2020 г. 

/актуализиран график/

 

I курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Обща теория на държавата , проф. Дачев

08:00

30.11.2019

 

295

2.

История на Българската държава и право , гл.ас. Цекова

08:30

04.12.2019

308

3.

Международни отношения , гл.ас. Кънева

10:00

06.11.2019

218

4.

Политически и правни учения (изборна), проф. Дачев

10:00

30.11.2019

295

5.

Политология (изборна),  гл.ас. Начев

09:00

30.11.2019

311

6.

Юридическа терминология – I част (избираема),

проф. Новкиришка

08:00

14.12.2019

309

 

II курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Административно право, гл.ас. Георгиева

08:00

27.11.2019

255

2.

Международно публично право, гл.ас. Петрова

10:00

07.12.2019

294

3.

Информационно право, проф. Кискинов

09:00

08.01.2020

308

4.

Избирателни системи и процедури, проф. Киров

08:00

25.11.2019

297

5.

Парламентарно право, проф. Близнашки

11:00

27.11.2019

299

6.

Сравнително конституционно право, доц. Белов

13:00

13.11.2019

297

7.

Правата на човека, доц. И. Кьосев

11:30

04.12.2019

295

 

III курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Вещно право, проф. Сарафов

09:00

30.11.2019

307

2.

Финансово право, доц. Кучев

13:00

23.11.2019

310

3.

Правна информатика, проф. Кискинов

15:00

07.01.2020

308

4.

Право на международните организации, доц. Рабохчийска

11:00

11.12.2019

301

5

Съдебна реторика, проф. Руменчев

09:00

12.12.2019

126,бл.4

6.

Териториално и селищно устройство, проф. Сивков

14:00

27.11.2019

296

 

IV курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Криминалистика, доц. Кръстева

09:00

12.12.2019

 293а

2.

Международно частно право, доц. Пандов

09:00

18.11.2019

    75ж

3.

Наказателно право (особена част), доц. Илкова

08:30

03.12.2019

    304

4.

Съдебни експертизи (изборна), проф. Коцева

09:00

11.12.2019

     293а

5.

Международно  административно   право, проф. Славова

08:30

17.12.2019

     310

 

V курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Осигурително право , доц. Гевренова

09:00

30.11.2019

226

2.

Търговско право- II част, доц. Бузева

09:00

27.11.2019

298

3.

Правен  режим на интелектуалната собственост,

 доц. Карадимов

10:00

14.12.2019

226

4.

Наказателно изпълнително право(изборна), проф. Митов

18:00

17.12.2019

272

5.

Законодателна и съдебна техника, проф. Т. Колев - курсова работа до 03.12.19 г. в 314каб.

 

10.12.2019

 

 

Parent
Образование