Премини към основното съдържание

Изпитни сесии

Държавни изпити за специалност Международни отношения:  

Държавният изпит по Италиански език ще се проведе на 07.10.2019 г., понеделник, от 12.00 ч. в Стопански факултет, бл. № 3, аудитория № 213.

Държавният изпит по Английски език ще се проведе на 16.10.2019 г., сряда, от 9.00 ч. в Стопански факултет, бл. № 3, ет. 2. Изпитът ще се проведе в писмена и устна форма.

Държавният изпит по Немски език ще се проведе на 04.10.2019 г., петък, от 13.00 ч. в Стопански факултет, бл. № 3, ет. 2, аудитория № 203.

Държавният изпит по Испански език ще се проведе на 09.10.2019 г., сряда, от 8.00 ч. в Стопански факултет, бл. № 3, кабинет 210.

Държавни изпити за специалност Право (първа държавна сесия)

Гражданскоправни науки: 

писмен изпит:  20 септември (петък) 2019 г. от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 25 септември (сряда) и 26 септември (четвъртък)

Наказателноправни науки:

писмен изпит: 25 октомври 2019 г. (петък) от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 29 октомври (вторник), 30 октомври (сряда), 31 октомври (четвъртък)

Публичноправни науки: 

писмен изпит: 22 ноември 2019 г. (петък) от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 26 ноември (вторник), 27 ноември (сряда)

Parent
Образование