Премини към основното съдържание

Изпитни сесии

ГРАФИК ЗА ИЗПИТА ПО ФИНАНСОВО ПРАВО

01 февруари 2021г. от 09:00 часа

ауд. 272 – от ф № 61542 до 62380 вкл.

ауд. 292  – от ф № 61431 до 61541 вкл.

ауд. 255 – от ф № 61387 до 61430 вкл.

ауд. 218 – от ф № 60191 до 61360 вкл.                         

                   и НАЦИД 040, 041 и 044

ауд. 224 – от ф № 1347 до 1382 вкл.

                  и от ф № 810573 до 810600 вкл.

Забележка: При влизане в сградата на СУ и по време на изпита се спазват всички противоепидемични мерки по заповед на Ректора РД 19-343 от 16.09.2020 г.

 

График на втора зимна изпитна сесия на учебната 2020 г. – 2021 г.

 

График на втора зимна изпитна сесия за специалност „Право“ - задочно обучение – може да видите целия график тук

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТА ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС

 

Студентите от I поток, които ще се явят на изпит по Административно право при проф. Сивков на 2 февруари 2021 г., са разпределени в 292 аудитория, както следва:

Групи от 1-ва до 4-та включително се настаняват в зала 292 от 8.00 до   8.20 ч.

Групи от 5-та до 8-ма включително се настаняват в зала 292 от 10.00 до 10.20 ч.

Студентите от II поток, които ще се явят на писмен изпит по Административно право при проф. Панайотова на 5 февруари 2021 г., са разпределени в 292 аудитория, както следва:

От 8:00 ч. – 9, 10, 11 и 12 гр.

Забележка: от 7:30 ч. до 7:55 ч. влизат студентите от 9, 10, 11 и 12 гр.

От 11:00 ч. – 13, 14, 15 и 16 гр.

Забележка: от 10:30 ч. до 10:55 ч. влизат студентите от 13, 14, 15 и 16 гр.

 

График на държавни изпити 

 

График на държавните изпити за студентите от Юридическия факултет може да видите тук

 

График на ликвидационна сесия на учебната 2020 г. – 2021 г.

 

График на ликвидационна сесия за специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук

 

 

График на зимна изпитна сесия на учебната 2020 г. – 2021 г.

 

График на изпитна сесия за специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук

 

График за I курс – може да видите тук.

График за II курс – може да видите тук.

рафик за III курс – може да видите тук.

График за IV курс – може да видите тук.

График за V курс – може да видите тук.

 

График на изпитна сесия за специалност „Международни отношения“ - може да видите целия график тук

 

График за I курс – може да видите тук.

График за II курс  –  може да видите тук.

График за III курс – може да видите тук.

График за IV курс  – може да видите тук.

 

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График -  ликвидационна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График -  поправителна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - поправителна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ВТОРА РЕДОВНА ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График - изпитна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - изпитна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График - изпитна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - изпитна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПУБЛИЧНО ПРАВНИ НАУКИ

15.06.2020 г. - 8:00 ч. (писмен изпит)

16.06.2020 г. - 8:00 ч. (устен изпит)

Информация за явяващите се (линк)

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Резултати II курс

Резултати на условно записани в III и следващи курсове

Резултати от второ редовно явяване на 30 август 2020 г.

Резултати от поправителен изпит от 13 септември 2020 г. 

 

 

 

Parent
Образование