Премини към основното съдържание

Изпитни сесии

Държавни изпити за специалност Право (поправителна сесия)

Гражданскоправни науки: 

писмен изпит:  14 февруари (петък) 2020 г. от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 18,19 февруари (вторник/сряда) 

Наказателноправни науки:

писмен изпит: 6 март 2020 г. (петък) от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 10,11 март (вторни/сряда)

Публичноправни науки: 

писмен изпит: 3 април 2020 г. (петък) 

устен изпит: 07,08 април (вторник/сряда)

Ликвидационна сесия - 10,11,12 февруари 2020 г. 

Молби за държавен изпит се подават от 06.02.2020 г. до 12.02.2020 г. в 238 каб. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ДЕКЕМВРИЙСКА   ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите задочно обучение  уч. 2019/2020 г. 

/актуализиран график/

 

I курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Обща теория на държавата , проф. Дачев

08:00

30.11.2019

 

295

2.

История на Българската държава и право , гл.ас. Цекова

08:30

04.12.2019

308

3.

Международни отношения , гл.ас. Кънева

10:00

06.11.2019

218

4.

Политически и правни учения (изборна), проф. Дачев

10:00

30.11.2019

295

5.

Политология (изборна),  гл.ас. Начев

09:00

30.11.2019

311

6.

Юридическа терминология – I част (избираема),

проф. Новкиришка

08:00

14.12.2019

309

 

II курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Административно право, гл.ас. Георгиева

08:00

27.11.2019

255

2.

Международно публично право, гл.ас. Петрова

10:00

07.12.2019

294

3.

Информационно право, проф. Кискинов

09:00

08.01.2020

308

4.

Избирателни системи и процедури, проф. Киров

08:00

25.11.2019

297

5.

Парламентарно право, проф. Близнашки

11:00

27.11.2019

299

6.

Сравнително конституционно право, доц. Белов

13:00

13.11.2019

297

7.

Правата на човека, доц. И. Кьосев

11:30

04.12.2019

295

 

III курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Вещно право, проф. Сарафов

09:00

30.11.2019

307

2.

Финансово право, доц. Кучев

13:00

23.11.2019

310

3.

Правна информатика, проф. Кискинов

15:00

07.01.2020

308

4.

Право на международните организации, доц. Рабохчийска

11:00

11.12.2019

301

5

Съдебна реторика, проф. Руменчев

09:00

12.12.2019

126,бл.4

6.

Териториално и селищно устройство, проф. Сивков

14:00

27.11.2019

296

 

IV курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Криминалистика, доц. Кръстева

09:00

12.12.2019

 293а

2.

Международно частно право, доц. Пандов

09:00

18.11.2019

    75ж

3.

Наказателно право (особена част), доц. Илкова

08:30

03.12.2019

    304

4.

Съдебни експертизи (изборна), проф. Коцева

09:00

11.12.2019

     293а

5.

Международно  административно   право, проф. Славова

08:30

17.12.2019

     310

 

V курс

Изпитна дисциплина

Час

Дата

Ауд.

1.

Осигурително право , доц. Гевренова

09:00

30.11.2019

226

2.

Търговско право- II част, доц. Бузева

09:00

27.11.2019

298

3.

Правен  режим на интелектуалната собственост,

 доц. Карадимов

10:00

14.12.2019

226

4.

Наказателно изпълнително право(изборна), проф. Митов

18:00

17.12.2019

272

5.

Законодателна и съдебна техника, проф. Т. Колев - курсова работа до 03.12.19 г. в 314каб.

 

10.12.2019

 

 

 

 

Държавни изпити за специалност Международни отношения:  

Държавният изпит по Италиански език ще се проведе на 07.10.2019 г., понеделник, от 12.00 ч. в Стопански факултет, бл. № 3, аудитория № 213.

Държавният изпит по Английски език ще се проведе на 16.10.2019 г., сряда, от 9.00 ч. в Стопански факултет, бл. № 3, ет. 2. Изпитът ще се проведе в писмена и устна форма.

Държавният изпит по Немски език ще се проведе на 04.10.2019 г., петък, от 13.00 ч. в Стопански факултет, бл. № 3, ет. 2, аудитория № 203.

Държавният изпит по Испански език ще се проведе на 09.10.2019 г., сряда, от 8.00 ч. в Стопански факултет, бл. № 3, кабинет 210.

Държавни изпити за специалност Право (първа държавна сесия)

Гражданскоправни науки: 

писмен изпит:  20 септември (петък) 2019 г. от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 25 септември (сряда) и 26 септември (четвъртък)

Наказателноправни науки:

писмен изпит: 25 октомври 2019 г. (петък) от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 29 октомври (вторник), 30 октомври (сряда), 31 октомври (четвъртък)

Публичноправни науки: 

писмен изпит: 22 ноември 2019 г. (петък) от 08:00 ч. (зала 272, зала 292)

устен изпит: 26 ноември (вторник), 27 ноември (сряда)

Parent
Образование