Премини към основното съдържание

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

Със заповед на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 21-49/27.05.2020 г. е насрочен държавният изпит по „Публичноправни науки“ за студентите в специалност „Право“ (изпитна сесия февруари - май), който ще се проведе на 15.06.2020 г. от 8 часа – писмен и на 16.06.2020 г. от 8 часа – устен.

Студентите, имащи право на явяване, са разпределени по аудитории, както следва:

В 272 аудитория – от фак. № 1286 до № 8537 (време за влизане от 7.30 ч. до 7.40 ч.) и от фак. № 56075 до  фак. № 59995 (време за влизане от 7.40 ч. до 7.50 ч.);

В 292 аудитория – от фак. № 60012 до 60702; чуждестранните студенти и НАЦИД.

Студентите задължително трябва да носят маски. Изпитът ще се проведе по реда на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация юрист и Общоуниверситетската процедура за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи.