Премини към основното съдържание

Свържете се с нас

Адрес: София 1504, бул. "Цар Освободител" No 15, Ректорат, Северно крило.

 

Отдел „Студенти“

Кабинет: 238

02 / 9308 521; 02 / 9442 217

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

понеделник, вторник, петък - 9.00-12.00 ч.

сряда, четвъртък -13.00-16.00 ч.

 

Евдокия Йорданова - инспектор административно-информационни системи и СУСИ

e-mail: evdokiaj@uni-sofia.bg

 

Маринела Голачка  - Инспектор

Специалност "Право" - Редовно обучение - I курс

Специалност "Право" - Задочно обучение - I курс, II курс,  III курс, IV курс, V курс

Специалност "Право" - Редовно/Задочно - Платено обучение - I курс, II курс,  III курс, IV курс, V курс

Семестриално завършили студенти

e-mail: golachka@uni- sofia.bg

 

Маргарита Василева - Инспектор

Специалност "Право" - Редовно обучение - II курс и  III курс

НАЦИД

Чуждестранни студенти

e-mail: wasilewam@uni-sofia.bg

 

Соня Савова -  Инспектор

Специалност "Право" - Редовно обучение - IV курс, V курс

Специалност " Международни отношения"

Магистърски програми

e-mail: sonjans@uni-sofia.bg

 

ДЕКАНАТ

кабинет: 237

телефон: 02 / 943 48 06, 02 / 9308 577

Ивон Каменова - главен инспектор администрация

e-mail: ivonk@uni-sofia.bg

телефон: 02 / 9308 577

Мадлена Стоянова - Инспектор учебна дейност

e-mail: madlenagi@uni-sofia.bg

телефон: 02 / 943 48 06,

 

Методически кабинет

кабинет: 314

телефон: 02 / 8465173, 02 / 9308 359

Стефания Шолева - инспектор, ssholeva@uni-sofia.bg

Анета Стоянова - инспектор, astojanova@uni-sofia.bg

Анета Дервентска - инспектор, aleksderve@uni-sofia.bg

 

Системно администриране и дигитални въпроси

Цветелина Димитрова - секретар по въпросите на дигиталната среда, cvetelind1@uni-sofia.bg

Станислав Панайотов - системен администратор, stpanayotov@ucc.uni-sofia.bg

Ани Митева - секретар за връзка със студентските и професионалните организации и алумни клубовете, avmiteva@uni-sofia.bg