Премини към основното съдържание

Свържете се с нас

Адрес: София 1504, бул. "Цар Освободител" No 15, Ректорат, Северно крило.

 

Отдел „Студенти“

Кабинет: 238

02 / 9308 521; 02 / 9442 217

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

понеделник, вторник, петък - 9.00-12.00 ч.

сряда, четвъртък -13.00-16.00 ч.

 

Евдокия Йорданова - инспектор административно-информационни системи и СУСИ

e-mail: evdokiaj@uni-sofia.bg

 

Соня Савова -  Инспектор

Специалност "Право" - Редовно обучение - I курс

Специалност " Международни отношения"

Магистърски програми

e-mail: sonjans@uni-sofia.bg

тел. 02/ 93 08 521

 

Евдокия Йорданова - Инспектор 

Специалност "Право" - Редовно обучение - II курс

Специалност "Право" - Редовно обучение - III курс

Специалност "Право" - Задочно обучение 

e-mail: evdokiaj@uni-sofia.bg

 тел. 02/ 944 22 17

 

Маргарита Василева - Инспектор

Специалност "Право" - Редовно обучение - IV курс

Специалност "Право" - Редовно обучение - V курс

Специалност "Право" - Задочно обучение 

Студенти по НАЦИД

e-mail: wasilewam@uni-sofia.bg

тел. 02/ 93 08 521

 

 

ДЕКАНАТ

кабинет: 237

телефон: 02 / 943 48 06, 02 / 9308 577

 

Ивон Каменова - Главен инспектор администрация на Юридически факултет

e-mail: ivonk@uni-sofia.bg

телефон: 02 / 9308 577

 

Антония Ламбова – Инспектор учебна дейност – Международна дейност, СДК

e-mail: allambova@uni-sofia.bg

телефон: 02 / 9308 577

 

Мадлена Иванова - Инспектор учебна дейност -  Учебни планове, Графици занятия/сесии

e-mail: madlenagi@uni-sofia.bg

телефон: 02 / 943 48 06

 

Методически кабинет

кабинет: 314

телефон: 02 / 8465173, 02 / 9308 359

 

Стефания Шолева - инспектор, ssholeva@uni-sofia.bg

Катедра „Административноправни науки“; катедра „Конституционноправни науки“ , Магистърска програма по "Международни бизнес отношения" и Докторанти.

Анета Стоянова - инспектор, astojanova@uni-sofia.bg

Катедра „Наказателноправни науки“; катедра „Международно право и международни отношения“; Магистърски програми по "Международна сигурност" и "Международни организации и многостранна дипломация"  и Докторанти.

Анета Дервентска - инспектор, aleksderve@uni-sofia.bg

Катедра „Теория и история на държавата и правото“, Катедра „Гражданскоправни науки“, Катедра „Трудово и осигурително право“,  Магистърски програми  по "Право на ЕС" и "Защита на основните права"  и Докторанти.

 

Системно администриране и дигитални въпроси

Цветелина Димитрова - секретар по въпросите на дигиталната среда, cvetelind1@uni-sofia.bg

Станислав Панайотов - системен администратор, stpanayotov@ucc.uni-sofia.bg

Ани Митева - секретар за връзка със студентските и професионалните организации и алумни клубовете, avmiteva@uni-sofia.bg