Премини към основното съдържание

Свържете се с нас

Адрес: София 1504, бул. "Цар Освободител" No 15, Ректорат, Северно крило.

Отдел „Студенти“

Кабинет: 238

телефон: 02 / 9308 521

Елена Лесова - инспектор специалност "Право" редовно обучение и семестриално завършили, elesova@uni-sofia.bg

Евдокия Йорданова - инспектор административно-информационни системи и СУСИ, evdokiaj@uni-sofia.bg

Соня Савова - инспектор специалност "МО"

Маринела Голачка - инспектор специалност "Право"

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

понеделник, вторник, петък - 9,00-12,00 ч.

сряда, четвъртък -13,00-16,00 ч.

 

ДЕКАНАТ

кабинет: 237

телефон: 02 / 943 48 06, 02 / 9308 577

Емилия Младжова - организатор учебна дейност
телефон: 02 / 943 48 08, 02 / 9308 577,

Елка Дорич - инспектор СДК и международна дейност
телефон: 02 / 9308 227, dorich@uni-sofia.bg

 

Методически кабинет

кабинет: 314

телефон: 02 / 8465173, 02 / 9308 359

Стефания Шолева - инспектор, ssholeva@uni-sofia.bg

Анета Стоянова - инспектор, astojanova@uni-sofia.bg

Анета Дервентска - инспектор, aleksderve@uni-sofia.bg