Премини към основното съдържание

Академичен календар

Учебна година 2022/2023

 

ЗАПОВЕД № РД 19-174 / 26.05.2022 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2022/2023 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

Продължителност

Свободни от учебни занятия дни

Сесия

Редовно обучение
03.10.2022 г. - 20.01.2023 г.
15 учебни седмици

25.11.2022 г. - Патронен празник

08.12.2022 г. - Студентски празник

от 24.12.2022 г. - 02.01.20223г.
Коледни и Новогодишни празници

23.01.2023 г. - 17.02.2023 г.

Задочно обучение
Очни занятия
05.09.2022
 г. - 30.09.2022 г.

от 07.11.2022 г. до 02.12.2022 г.
от 03.01.2023 г. до 20.01.2023 г.

II. Летен семестър

Продължителност

Свободни от учебни занятия дни

Сесия

Поправителна
сесия

Редовно обучение
20.02.2023 г.- 09.06.2023 г.
15 учебни седмици

03.03.2023 г. - Официален празник

13.04 - 18.04.2023 г. - Великденски празници

01.05.2023 г.- Официален празник

06.05.2023 г. - Официален празник

24.05.2023 г. - Официален празник

12.06.2023 г. - 07.07.2023 г.

от 15.08.2022 г. до 02.09.2022 г.

Задочно обучение
Очни занятия
23.01.2023
 г. - 17.02.2023 г.

от 20.03.2023 г. до 07.04.2023 г.

от 19.06.2023 г. до 07.07.2023 г. 

от 21.08.2023 г. до 03.09.2023 г.

 

С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС "магистър" след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/

 

 

Parent
Образование