Премини към основното съдържание

Програма „Еразъм“

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2023/2024 г.

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програм

а “Еразъм+”.

Практиката може да бъде проведена в периода от 1 септември 2023 г. до 30 септември 2024 г.

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и нужните документи можете да намерите тук (линк).

plakat

 

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2023/2024 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2023/2024 учебна година.

Период на кандидатстване:
21.02.2023 (10:00 ч.) – 10.03.2023 г. (17:00 ч.)

Електронна платформа за кандидатстване:
http://erasmus.uni-sofia.bg
(достъп с потребителско име и парола от СУСИ)

Списък с университетите, за обучение в които могат да кандидатстват студентите от Юридическия факултет е достъпен тук (линк).

Повече информация за конкурса ще откриете тук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/01/18/selection_students_2023-2024_1/

 

________________________________________________________________________________________________

 

Уважаеми колеги,

Юридическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм+ за 2022/2023 г.

Мобилностите могат да бъдат осъществени до 30.09.2023 г. Продължителността им трябва да е между 2 и 5 дни (без дните за път). При мобилност с цел преподаване се изисква провеждането на минимум 8 часа лекции в приемащия университет.

По-подробна информация можете да намерите на сайта на програма Еразъм+/Еразъм+ за преподаватели - https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/staff/.

Срок за кандидатстване: 9.12.2022 г.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

1. Образец на заявление:

1.1. За мобилност с цел преподаване (свали);

1.2. За мобилност с цел обучение (свали);

2. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);

3. Pre-acceptance letter, издаден от университета, за който е подадена кандидатурата.

Документите за кандидатстване следва да се изпращат до заместник-декана на ЮФ по международната дейност и координатор по програма "Еразъм+" доц. д-р Мартин Белов сканирани и подписани ръчно или с електронен подпис на имейл: mbelov@uni-sofia.bg.

Списък с квотите за мобилности по факултети можете да намерите тук (свали).

Списък с университетите, с които ЮФ има договор за  за мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм+ за 2022/2023 г. можете да намерите тук (свали).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Във връзка с провеждане на допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на

академичната 2022/2023 г., Ви информираме, че кандидатите ще подават документите си по имейл към отдел "Международно сътрудничество" в периода до 18 октомври 2022 г., 17:00 ч.

Подробна информация за конкурса е достъпна на този линк.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

До 27.06.2022 г., 17:00 ч. можете да кандидатствате за провеждането на практика по Програма “Еразъм+” в периода от 1 септември 2022 г. до 30 септември 2023 г. Информация за конкурса и необходимите документ ще откриете тук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2022/05/13/praktiki_1_2022_2023/.

 

11

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че е обявен конкурс за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ за обучение в партньорски университети през академичната 2022/2023 г. Подробна информация за конкурса можете да намерите тук (линк)

Процедурата за признаване на оценки от изпити в чуждестранни университети по програма „Еразъм+“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ можете да намерите тук:  линк за сваляне

Успех при кандидатстването!


Период на кандидатстване:
21.02.2022 (10:00 ч.) – 11.03.2022 г. (17:00 ч.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаеми колеги,

Юридическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм+.

Проектът е удължен и мобилностите могат да бъдат осъществени до 30.09.2022 г. Продължителността им трябва да е между 2 и 5 дни (без дните за път).

По-подробна информация можете да намерите на сайта на програма Еразъм+ (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2021/12/22/ka107-staff-2021-2022-4/) - Еразъм+ за преподаватели.

Срок за кандидатстване: 08.03.2022 г.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

1. Заявление – по образец (Приложение 1);

2. План за преподаване (Teaching plan) – по образец (Приложение 2);

3. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);

4. Pre-acceptance letter, издаден от университета, за който е подадена кандидатурата.

Документите за кандидатстване следва да се изпращат до заместник-декана на ЮФ по международната дейност и координатор по програма "Еразъм+" доц. д-р Мартин Белов сканирани и подписани ръчно или с електронен подпис на имейл: mbelov@uni-sofia.bg.

 

Parent
Международна дейност