Премини към основното съдържание

Обща информация за студентската мобилност по програма „Еразъм+“

Кандидатстването за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ се осъществява в рамките на два периода през всяка академична година. Редовният ежегоден конкурс за студентска мобилност обичайно се провежда в след края на първия семестър, в края на месец февруари или началото на месец март. За евентуално останалите неразпределени места се провежда втори извънреден конкурс в началото на месец септември. Редовният конкурс се провежда в рамките на отделните факултети и специално излъчена за целта комисия за съответния факултет. Извънредният конкурс се провежда на централно университетско ниво, от администрацията, отговорна за прилагането на програма „Еразъм+“ в нашия университет.

Необходимите документи за кандидатстване за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ се подават в електронна форма, в единната Интернет платформа на университета. Основните изисквания към кандидатите са:

  • автобиография;
  • мотивационно писмо; 
  • общ среден успех от положените в следването изпити не по-малко от 4,50, удостоверен чрез официална академична справка;
  • владеене на езика, на който се осъществява обучението в приемащата държава на ниво, съответстващо на изискванията на приемащия университет, удостоверено чрез международно признат документ за ниво на владеене на езика (като отделни университети изискват конкретен сертификат).

Селекцията на кандидатите се извършва по документи.