Премини към основното съдържание

Програма „Еразъм“

Конкурс за практики по Програма „Еразъм+“ 2024/2025 г.

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”. Практиката може да бъде проведена в периода от 1 септември 2024 г. до 30 септември 2025 г.
Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и необходимите документи ще намерите тук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2024/05/23/traineeships_2024-2025_1/

 

 

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за 2024-2025 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2024/2025 учебна година. Информацията за условията за кандидатстване е достъпна тук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2024/02/15/selection_students_2024-2025_1/

Местата за обучение за студенти на Юридическия факултет ще откриете тук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2024/02/UF_KA131_students_2024-2025.pdf

Период на кандидатстване:
20.02.2024 (17:00 ч.) – 08.03.2024 г. (17:00 ч.)

 

Parent
Международна дейност