Премини към основното съдържание

Състезание по право нас ЕС "Europае Moot Court Competition"

 

Europае Moot Court Competition (“EMCC”) е едно от престижните международни състезания по право на ЕС. Провежда се под патронажа на Съда на Европейския съюз. Състезанието представлява симулация на преюдициално запитване към Съда на ЕС, въз основа на един или няколко въпроса от материалното и процесуално право на Съюза. От всеки участващ отбор се изисква да представи позицията на ищец и ответник под формата на писмена защита и устна пледоария. До устната фаза на състезанието се допускат осемте най-добри отбора. Първите четири от тях с най-висок точков резултат се класират директно за  устната фаза на състезанието през следващата година.  Казусът излиза  през месец октомври или ноември всяка година. Устните кръгове се провеждат пред жури, състоящо се от едни от най-изтъкнатите международно признати специалисти по право на ЕС, сред които съдии и генерални адвокати от Съда, преподаватели от чуждестранни университети, както и практикуващи юристи от едни от най-големите кантори в Брюксел и Люксембург.  

От 2013 г. отбори на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ участват без прекъсване в състезанието, като всяка година се класират директно за устната фаза. Резултатите, постигнати от отборите са както следва: 2013/2014 – 4-то място отборно; 2014/2015 – 3-то място отборно (5-място индивидуално); 2015/2016 – Голямата награда (1-во място индивидуално) и 3-то място отборно; 2016/2017 – 5-то място отборно (4-то място индивидуално), 2017/2018 – 4-то място отборно; 2018/2019 – 5-то място отборно.