Премини към основното съдържание

Състезание по международен търговски арбитраж “Уилям С. Вис”

Име: Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (WILLEM VIS)

Език: Английски

Официален сайт на състезанието:  https://vismoot.pace.edu/ 

Формат:

VIS е състезанието, което дава възможност на студентите да влязат в ролята на адвокати по международно арбитражно дело, свързано с прилагането на Виенската конвенция за международна продажба на стоки, практикувайки юридическия си английски. VIS се провежда от 1993 г. насам, като непрекъснато увеличава броят на участниците си и привлича все повече професионалисти в областта на международното търговско право и арбитража в ролята на оценяващи писмените защити и пледоариите. Към настоящия момент то е най-популярното състезание по право в света със своите 379 участващи университета през 2019 г.

VIS се състои се от две части – писмена и устна. По време на писмената част студентите подготвят и предават писмени защити първо в ролята на ищец, а после в ролята на ответник, като най-добрите от тях се награждават. След приключване на писмената част се пристъпва към пледоариите, които се провеждат във Виена, Австрия. В устните кръгове на състезанието отборите, чиито писмени защити са били разменени, пледират един срещу друг, с което се създава и атмосфера на истински процес. След общите кръгове се провеждат елиминации между 64-те най-добри отбора и се определя победителят в устната част от състезанието. 

След като казусът за състезанието излезе през първата седмица на октомври, крайният срок за предаване на писмената защита на ищеца е началото на декември, а на ответника – края на януари. Устната част се провежда в седмицата преди католическия Великден, която варира между средата на март до края на април.

Правилата на VIS позволяват участието на няколко отбора от една и съща държава и национални кръгове не се провеждат. Преди състезанието отборите имат право да участват в подготвителни кръгове (pre-moots), което им дава допълнителна възможност да подобрят представянето си. В България също се провеждат изключително успешно подготвителни кръгове вече 5 години, около един месец преди състезанието във Виена.

VIS е уникално състезание, както по отношение на засегната материя – преплитането на международното търговско право и арбитража, така и по отношение на специфичните правила, които дават възможност на студентите да влязат възможно най-пълно в ролята на адвокати за конкретния казус. Поради това и състезанието е популярно с изключително добрата реализация на участниците си.

Участие на Софийския университет:

За първи път през 2011-2012 г. български отбор от СУ „Св. Климент Охридски” участва в престижното състезание, като отборът на университета участва всяка следваща година в състезанието. Отличията за представителния отбор на СУ не закъсняват – през 2015 г. отборът е отличен за защитата на ответника, а през 2016 г. и 2018 г. – за защитата на ищеца. През 2018 г. отборът печели предварителното състезание в Косово, където Лия Харизанова печели наградата за най-добър оратор. През 2019 г. за първи път в историята на участието на българските отбори в състезанието Валери Благоев е награден като един от най-добрите оратори във Виена.

През 2020 г. отборът на СУ достига своето най-добро класиране до момента. Отборът в състав Дебора Динева, Мария-Магдалена Маркова, Илина Боюклиева, Велиана Сабчева и Вяра Христова, е класиран сред 16-те най-добри отбора от общо 402 участващи. През 2021 г. отборът на Софийския Университет се класира сред 20-те най-добри за защитата на ищеца.

Селекция на кандидатите:

В състезанието могат да участват студенти от всеки курс, включително през годината, когато се провеждат държавните им изпити. Поради обема на състезанието и изискванията към познанията на участниците състезанието е насочено предимно към студенти от по-горни курсове, но досегашният опит е показал, че студенти от трети и четвърти курс се справят не по-лошо от студенти в последната година от обучението си. Правилата на VIS не позволяват участието на студенти, които вече са придобили юридическа правоспособност. 

Селекцията включва етап на разглеждане на документи (автобиография и мотивационно писмо) и впоследствие интервю на английски език с допуснатите кандидати, в рамките на което се проверяват знанията по международно търговско право и арбитраж чрез изпитване по предварително изпратен казус и източници към него. Заедно с това се тестват и ораторските и комуникационни умения на кандидатите. Интервюто се провежда преди началото на сесията – в края на май или началото на юни, като информация за процедурата може да бъде открита из университета, както и в социалните мрежи, поне три седмици по-рано. 

След като бъде избран отборът, се провежда лятна подготовка за задълбочаване на знанията по Виенската конвенция и международния търговски арбитраж, а по време на същинския етап от подготовката отборът е в постоянна комуникация, като се среща средно поне веднъж седмично за обсъждане на различните аспекти от казуса, проучването на спорните въпроси и писането на защитите и пледирането.