Премини към основното съдържание

IBA-VIAC състезание по медиация във Виена

 

IBA-VIAC Състезанието по медиация във Виена (“IBA-VIAC CDRC”) е съсредоточено върху способността на студентите да използват уменията за преговори и медиация и стратегии за успешно договаряне на споразумение, което най-добре отговаря на нуждите на двете страните. То е базирано на казуса от състезанието "Уилям С. Вис" от съответната година. Симулацията се състои от общ набор от факти, известни на всички участници и поверителна информация, известна само на участниците, представляващи определена страна. Състезателите се оценяват и получат обратна връзка от експерти по медиация и преговори.

В състезанието участват отбори от цял свят, като всеки университет може да бъде представен от отбор преговарящи и отбор медиатори. В състезанието могат да участват студенти, записани в съответния университет през академичната година, в която се провежда състезанието. Студенти от магистърски програми могат да участват, ако са получили бакалавърската си квалификация преди не повече от две години и са придобили трудов стаж (например практикуване на право или бизнес) преди не повече от една година след дипломирането им. Правилата на състезанието не позволяват в него да участват студенти, които имат практически опит в медиация извън контекста на обучение, университет или клиника и студенти, които вече са участвали в предишни състезания на CDRC Виена. През 2016 година отборът на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ със състезатели Георги Еленков и Ивайло Икономов печелят второто издание на състезанието.