Премини към основното съдържание

Състезание по международна търговска медиация

ICC COMMERCIAL MEDIATION WEEK


Име:  ICC Commercial Mediation Week
Страна: Франция
Език: Английски
Организатор: Международната търговска камара в Париж


Формат:

Форматът и начинът на провеждане на ICC Mediation Week са уникални – отбори, съставени от 2-ма до 4-ма участници, представляват международни компании като страна по търговско правен спор. В рамките на 80 минути двете страни следва да изследват интересите си, да развият варианти за решение и евентуално да се споразумеят с помощта на международен медиатор с дългогодишен опит. След излагането на първоначалните позиции, медиационната сесия преминава през събиране на информация и задаване на допълнителни въпроси, които помагат на спорещите да измерят потенциала за продължаване на съществуващото им партньорство. Въз основа на направените проучвания, страните обсъждат идеи за разрешаване на възникналия конфликт.
Събитието позволява на учениците да приложат теорията на практика и да разговарят с някои от най-добрите медиатори в света. Този уникален обмен е възможност за професионалистите да просвещават и ангажират ново поколение медиатори и потребители на медиация чрез насоки, обратна връзка и подкрепа.
Официален сайт на състезанието: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/professional-development/international-commercial-mediation-competition/


Участници:  

Състезанието привлича повече от 500 участници – професионални медиатори, учени и студенти – от цял свят и предоставя уникална възможност за споделяне на знания, обсъждане на нови разработки и получаване на ценна информация за най-новите техники, стратегии и тенденции в областта на медиация.
От българска страна в състезанието са участвали отбори от СУ „Свети Климент Охридски” и Нов български университет.


Кратка история на България в състезанието:

През 2012 година отборът на СУ „Свети Климент Охридски” направи своя дебют в състезанието и постигна 26-то място от 66 участващи отбора. През 2015 година отборът на СУ постига най-доброто представяне на България в състезанието, като Силвия Чакърова и Мария Капари извоюват множество победи и се класират на 22-ро място сред 67 университета.


Изисквания към кандидатите: 
Състезанието е отворено за студенти от всяка дисциплина, но правилата изискват във всеки отбор да има поне един студент по право, който да поеме ролята на юридически съветник.
- да са студенти по право 1-5 курс (включително студенти, на които им предстои първа държавна сесия);
- да владеят отлично писмено и говоримо английски език;
- да имат интереси в областта на медиацията, преговорите, търговското право; 
- да имат умения за работа в екип;
Кандидатите следва да изпратят автобиография и кратко мотивационно писмо на английски език на посочения в обявата имейл адрес. След преценка на документите се провежда събеседване на английски език с кандидатите.

Подготовка за състезанието:

Отборът на СУ „Св. Климент Охридски“ се подготвя от студенти-участници в миналогодишни издания на състезанието.В подготовката участват и български съдии на състезанието. 
Обучението започва с теоретична подготовка по харвардски метод, а впоследствие се разиграват казуси от предходни години. Участват и чуждестранни медиатори и треньори по преговори.


Важни дати: 

м.октомври – обявата за селекция на отбора се публикува на сайта на ЮФ, в сградата на Ректората и в социалните мрежи;
м. ноември – публикуване на казуса на сайта на състезанието;
м. януари – изпращане на писмените медиационни планове;
м. февруари – състои се състезанието в Париж;