Премини към основното съдържание

Кръжок по Обща теория на правото

Кръжокът по Обща теория на правото възобновява своята дейност през Декември 2019 г. и си поставя за цел провеждането на редовни сбирки за обсъждането на класически и актуални въпроси на общата теория и философията на правото.

Ръководител на Кръжока е проф. д-р Янаки Стоилов, Ръководител на Катедрата по теория и история на държавата и правото.

Актуална информация и връзка с Кръжока можете да получите в официалната му страница във Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/707128973114784/.

 

Parent
Кръжоци