Премини към основното съдържание

Кръжок по Обща теория на правото

Кръжокът по Обща теория на правото възобновява своята дейност през Декември 2019 г. и си поставя за цел провеждането на редовни сбирки за обсъждането на класически и актуални въпроси на общата теория и философията на правото.

Ръководител на Кръжока е Янаки Стоилов, професор в Катедрата по теория и история на държавата и правото и съдия в Конституционния съд на Република България.

Актуална информация и връзка с Кръжока можете да получите в официалната му група във Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/707128973114784/.

Досегашни заседания на Кръжока:

  • 12.12.2022 г. - „Критериите за ограничаване на свободата на изразяване и правото на информация“. Ще бъдат обсъдени концептуалните основи на посочените права заедно с предлаганите критерии за очертаването на техните граници.
  • 27.11.2019 г. - „Може ли да има справедливост на правото без равенство?“
     

 

Parent
Кръжоци