Премини към основното съдържание
Стоилов

Обсъждане за равенството и справедливостта на правото проведе кръжокът по ОТП

При голям интерес на 27.11.2019 г. в Библиотеката на Юридическия факултет беше проведено първото заседание на възобновилия своята дейност Кръжок по Обща теория на правото. Ръководителят на кръжока проф. д-р Янаки Стоилов представи на студентите от различни курсове плановете за бъдещата работа на кръжока. Те включват разглеждането на въпроси от полето на общата теория и философията на правото с предоставянето на студентите на възможността  да формират и представят своите виждания по класическите и новите въпроси на тези науки.

Дискусия

Изложения по темата „Може ли да има справедливост на правото без равенство?“ направиха проф. д-р Янаки Стоилов и проф. д-р Тенчо Колев. Техните встъпителни думи бяха последвани от дискусия относно критериите за справедливостта и възможността въобще да бъдат формулирани такива критерии, които да са достатъчно обективни и универсални за различните случаи. Бяха обсъдени гледни точки върху отношенията между формалната и неформалната справедливост, равенството и равнопоставеността в правото, правното и социалното равенство, като с ярки изказвания се включиха колегите Стефан Каралеев (2 курс, Право) и Георги Стоянов – абсолвент от випуск 2019 г. Оживени спорове предизвика предложеното от Калин Цвятков (2 курс, Право) предложение за социалното договаряне на справедливо законодателство в подкрепа на равенството в противовес на текущия йерархичен модел на правотворчество, както и поставеният от Десислава Кемалова (докторант в КТИДП) въпрос за нежелателността и невъзможността на политическите опити за принудително налагането на равенство чрез законодателни реформи – например в различните сфери на антидискриминационното законодателство.

SJTUВ заключителната част на събирането проф. Стоилов връчи на студенти от Юридическия факултет сертификати за участието им през лятото на 2019 г. в лятно училище, проведено в Китай на базата на Shanghai Jiao Tong University. Присъстващите получиха информация за възможностите за участие в продължаващото сътрудничество между Софийския университет и колегите от Шанхай, плод на което са вече двукратно проведените летни училища – за български студенти в Шанхай и за китайски студенти в София.