Премини към основното съдържание

Студентска научна сесия по обща теория на правото - 2020

На 15 юни 2020 г. от 9:00 ч. в ауд. 224 ще се проведе ежегодната Студентска научна сесия по обща теория на правото. Авторите на най-добрите курсови работи сред първокурсниците от специалност „Право“ ще имат възможност да представят изследванията си пред научно жури от хабилитирани преподаватели. Всеки оратор разполага с до 5 минути за устно изложение, след което ще отговаря на задаваните му въпроси.


По време на състезанието ще се спазват предписаните противоепидемични мерки.