Премини към основното съдържание

Студентска научна сесия по Обща теория на правото – 2022

На 31 май от 9:00 ч. в ауд. 224 ще се проведе поредната Студентска научна сесия по Обща теория на правото.

Катедрата по теория и история на държавата и правото ежегодно организира това състезание, в което своите разработки представят авторите на най-добрите курсови работи сред първокурсниците от специалност „Право“. Първоначалният им подбор се прави от преподавателите, водещи семинарните занятия по "Обща теория на правото" на всяка група.

Всеки от допуснатите участници ще има възможност да представи своята теза пред научно жури от хабилитирани преподаватели в рамките на 5 минути устно изложение, след което ще отговаря на задаваните му въпроси