Премини към основното съдържание

„Критериите за ограничаване на свободата на изразяване и правото на информация“ - 12 Декември 2022

 

На 12 Декември 2022 г. в Библиотеката на ЮФ при засилен студентски интерес Кръжокът по Обща теория на правото проведе заседание на тема  „Критериите за ограничаване на свободата на изразяване и правото на информация“. 

Сбирката беше председателствана от проф. Янаки Стоилов, който направи въведение, посветено на основните теории за границите на правото на свободно изразяване, разгледани от първоначалния им либерален контекст до днес. Д-р Дилян Начев постави спорните съвременни въпроси за съдържанието и границите на свободата на изразяване, коментирайки актуални казуси от медийната среда по света и практиката на ЕСПЧ. Доц. Симеон Гройсман представи в сравнителен план различните тестове за законността на ограничаването на свободата на словото, използвани от Върховния съд на САЩ и от Съда в Страсбург.

В последвалата дискусия студенти от различни курсове поставиха въпроси и размениха аргументи относно правното регулиране на медийната собственост, на фалшивите новини и речта на омразата. Разгорещена дискусия предизвикаха казусите, третиращи свободата на изразяване, осъществявана чрез спорно въздействие върху паметници.

Проф. Даниел Вълчев обобщи, представяйки своя поглед върху дискусията с акцент върху свръхочакванията към съдилищата да регулират описваните спорни ситуации и разпадащите се консенсуси за научната истина в постмодерните общества. Според него предстоящите десетилетия ще откриват нови проблеми за границите на свободата на изразяването в контекста на дискутираните от Кръжока тенденции.

Бяха набелязани планове за бъдещи заседания през Март и Април 2023 г. след предстоящата изпитна сесия.

 

снимка

Parent
Кръжок по Обща теория на правото