Премини към основното съдържание

Програма „Еразъм+“ в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-големия университет в България и неговата роля в областта на интернационализацията на висшето образование е определяща за страната. Това важи и за неговия Юридически факултет. Университетът установява и поддържа партньорски взаимоотношения с редица престижни университети в целия свят. Като институция на висшето образование, приоритетно място в нейната дейност заема обменът на интелектуални ресурси, не само на национално, но и на международно ниво. Чрез запознаване с чуждестранни модели на обучение и научно-изследователска дейност и интегрирането им в българските академични традиции, Софийският университет и неговият юридически факултет се превръщат не само в конкурентноспособни, но и високо уважавани средища на знанието и науката.

СУ „Св. Климент Охридски“ е участвал в множество международни проекти в рамките на Програмата за учене през целия живот на ЕС – Еразмус Мундус, ЦЕПУС, Леонардо да Винчи, Темпус и други. СУ „Св. Климент Охридски“ и неговият Юридически факултет заемат водещо място и в изпълнение на програма „Еразъм+“ в България. Ежегодно СУ „Св. Климент Охридски“ изпраща около 300 студента за обучение или практика в чужбина и приема около 200 пристигащи чуждестранни студенти.

 

Юридическият факултет е сред водещите факултети на СУ „Св. Климент Охридски“ по програма "Еразъм+". Обичайно ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ изпраща ежегодно между 50 и 60 студенти за обучение и практика в чужбина и приема около 20 студенти от партньорски университети. Програма "Еразъм+" позволява и интензивен обмен на преподаватели между ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и партньорските университети. Всяка година чуждестранни преподаватели изнасят публични лекции в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ благодарение на програма "Еразъм+".

 

Координатор на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по програма "Еразъм+" е доц. д-р Мартин Белов, заместник декан по международна дейност, дигитализация и виртуална среда (електронна поща mbelov@uni-sofia.bg).

 

Parent
Програма „Еразъм“