Премини към основното съдържание

Кръжок по информационно право

Кръжокът по информационно цели да разшири и задълбочи знанията на студентите за правната регулация на обществените отношения във виртуална среда. Кръжокът е подходящ за всички студенти на ЮФ  с интерес към  взаимодействието между право и технологии, без оглед на курса им на обучение.

Участващите в кръжока студенти ще имат възможност да:
✔    Решават казуси;
✔    Подготвят и представят доклади по определени теми;
✔    Съставят правни документи;
✔    Участват в срещи с гост-лектори;
✔    Получат насоки от преподавателите  за задълбочаване на знанията по индивидуално  избрани теми.

Сбирките на кръжока се провеждат веднъж месечно, а форматът на срещите е различен съобразно обявената тема.

Работата на кръжока не се ограничава до определените месечни срещи, като за целта се използва системата Moodle. Всички материали, необходими за подготовката, както и резултатите от участието в кръжока са достъпни чрез тази система. Достъп до курса в Moodle се предоставя на записалите се за участие студенти.
Записването се извършва чрез попълване и изпращане на формуляр за записване.

Сбирките на кръжока са отворени за всички, които имат интерес, но нямат възможност да се включат в планираните дейности. 

Ръководители на кръжока са гл. ас. д-р Калина Георгиева и д-р Маргарита Хубенова-Попова.

Данни за контакт:
Електронна поща: infolaw.su@gmail.com 
Facebook страница: Кръжок по информационно право към ЮФ на СУ

 

Parent
Кръжоци