Премини към основното съдържание

Кръжок по правото на информационното общество

Кръжокът се ръководи от проф. д.ю.н. Вихър Кискинов и има за цел да подпомага и насърчава студентите в техните учебни и научни занимания със съвременното право и правна наука.

Проблематиката на кръжока включва теми от правото на информационното общество, свързани с неговото прилагане, създаване, изследване и изучаване.

Член на кръжока може да бъде всеки студент в Юридическия факултет.

Включването в кръжока става чрез предлагане от студента на тема с план на адрес kiskinov@law.uni-sofia.bg.

На същия адрес изпращайте въпроси за избор на тема и конкретизиране на нейното съдържание.

Parent
Кръжоци