Премини към основното съдържание

Първа сбирка на подновилия дейността си Кръжок по информационно право

 

На 21 март т.г. поднови сбирките си Кръжокът по информационно право. Студентите по едноимената специалност и (редовно и задочно обучение) и по правна информатика (задочно обучение), изготвили отлични курсови работи в рамките на обучението си през изминалия зимен семестър, представиха своите разработки пред кръжока.

Роксана Трифонова, студент във втори курс, задочно обучение, представи курсова работа на тема: „Електронно издаване на диплома за средно образование“, изготвена от екип в състав:  1. Светла Гергова-Димитрова; 2. Цонка Вретенарова; 3. Тодор Тодоров; 4. Роксана Трифонова.

Студентите от втори курс редовно обучение Йоанна Димитрова и Кристиан Илиев представиха своята разработка, в изготвянето на която участва и Орфей Стоев, на тема: „Дигитализация на дейността по администриране на ДДС“.

Борис Ангелов, студент по право във втори курс редовно обучение, представи изготвената самостоятелно разработка на тема: „Електронно дистанционно гласуване“.

Студентите в трети курс, задочно участие бяха представени от  Мария Камушева, която сподели своите впечатления от възложената в рамките на обучението по правна информатика курсова работа на тема „Ползване на услугите на консенто чрез уеб-базирана система consento.bg“.

Сбирката завърши с разглеждане на обявената работна програма на кръжока и задачите, които участниците в кръжока имат за  работата си през летния семестър на учебната 2022/2023г.

Повече информация за следващите сбирки на Кръжока е  налична на фейсбук страницата на Кръжока.