Премини към основното съдържание

ChatGPT и авторското право - сблъсък на титани или буря в чаша вода?

Кръжокът по информационно право към ЮФ на СУ и Фондация „ЛИБРе“ организират публична
лекция на тема: „ChatGPT и авторското право - сблъсък на титани или буря в чаша вода?“ с лектор Иво Емануилов.

Оповестяването на публично достъпна версия на ChatGPT предизвика силен отзвук не само в средите на специалистите, занимаващи се с машинно самообучение, но и сред юристите. Машинното генериране на реалистично звучащи текстове и други произведения вече  е практика, която поставя множество въпроси като:

  • Какво е отношението на авторското право към използването на произведения за създаването на езикови модели за генериране на текст, изображения, видео, аудио или програмен код?
  • Кога законът предвижда свободно използване на такива произведения? 
  • Какво е мястото на генерираните произведения в системата на авторското право?
  • Каква функция изпълняват изключителните права в регулирането на изкуствения интелект? 
  • Следва ли авторското право да третира еднакво всички "копия" на едно произведение? 

Тази лекция е покана за преосмисляне на ролята и функциите на авторското право в светлината на последните достижения в областта на изкуствения интелект. Тя е покана и за интердисциплинарен диалог по въпроса за мястото на изключителните права в разработването и използването на системи с изкуствен интелект.

Иво Емануилов е интердисциплинарен изследовател от Центъра по право на информационните технологии интелектуалната собственост към Католическия университет в Льовен (KU Leuven), Белгия. Пише докторска дисертация в областите на патентно право и компютърни науки. Научните и преподавателските му интереси включват също инженерство, синтез на програми, изчислителна и дискретна математика, езици за програмиране, проектиране на алгоритми и изкуствен интелект. Преподавал е право на интелектуалната собственост и правни и етични аспекти на изкуствения интелект във Факултета по математика и информатика  на Софийския университет.

Лекцията ще се проведе на 16 май 2023 г. от 17.30 ч. Софийския университет, Ректорат, Северно крило, ет. 2, Нова конферентна зала.