Премини към основното съдържание

Конкурси по програма „Еразъм+“

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г. (втора селекция)

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява втора покана за кандидатстване за практики по Програма Еразъм+. Повече информация можете да получите, като последвате линка (кликни тук).

 

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че конкурсът за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за академичната 2020/2021 г. е обявен. Повече информация за този конкурс можете да получите тук:  https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2019/12/17/конкурс-за-селекция-на-кандидати-за-мо-3.

Кандидатствайте! Пожелаваме Ви успех!

 

Конкурс за преподавателска и административна мобилност по програма "Еразъм+" за учебната 2019-2020 г.

 

Лица, които могат да кандидатстват - редовни преподаватели от Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", както и служители от администрацията на факултета, чиято дейност е свързана с програма "Еразъм+".

Цел на мобилността - преподаване или обучение в партньорски университет

Период за осъществяване на мобилността - 15.12.2019 - 30.09.2020 г.

Продължителност на мобилността - минимум 2 дни (без дните за път), максимум 5 дни (без дните за път). Неделя е нелегитимен ден за преподаване и за него не се отпуска грант.

Минимален брой часове - 8 часа лекции, изнесени в партньорския университет.

Всеки преподавател има право да осъществи една мобилност за преподаване и една мобилност за обучение в рамките на една академична година. Това право се осъществява след конкурс и въз основа и в рамките на наличните места по квотата на Юридическия факултет.

За учебната 2019-2020 г. Юридическият факултет на СУ "Св. Климент Охридски" разполага с квота от 12 места за мобилност с цел преподаване и 2 места за мобилност с цел обучение.

 

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване с цел преподаване или заявление за кандидатстване с цел обучение;

2. Покана (Letter of Invitation) от приемащия университет, в която се указва името на преподавателя, периода на мобилността, темата на лекциите и броя на лекционните часове.

 

Документите се подават до факултетния Еразъм координатор и заместник декан по международната дейност, дигитализацията и виртуалната среда доц. д-р Мартин Белов. Те се депозират при г-жа Елка Дорич, инспектор СДК и международна дейност, в кабинет 237 (Деканат на ЮФ).

 

Крайният срок за подаване на документите е 10.03.2020 г.

 

Избраните кандидати ще получат дневен грант и грант за транспорт въз основа на правила, определени от Европейската комисия. В случай, че отпуснатият грант не покрива изцяло необходимите разходи, разликата се покрива от командированото лице (преподавател или служител).

 

Критерии за избор:

  • Кандидатът трябва да е преподавател или служител на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски";
  • Нивото на владеене на езика трябва да съответства на нивото, посочено в двустранния договор;
  • Кандидатът трябва да представи предварително писмено съгласие/покана от приемащия университет за провеждане на мобилността;
  • приоритетно се одобряват преподавателите и служителите, ангажирани с програма "Еразъм+", които съдействат активно за организиране на изходящата студентска мобилност и за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти;
  • приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели и служители;
  • приоритетно се одобряват преподаватели и служители, които през последните пет години са ползвали най-много една мобилност или не са използвали такава;
  • за мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели, когато мобилността им е съществена част от учебната програма на приемащата институция и които имат разработени дисциплини на чужд език и обучават входящи Еразъм студенти в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"

 Конкурс за студентска Еразъм + мобилност с цел практика за академичната 2019/2020 г.

 

Информация за конкурса можете да получите оттук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2019/10/24/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-p/