Премини към основното съдържание
Четения

Поредицата „Научни четения“ е съставена от издания на докладите от едноименните конференции, организирани от 2016 г. със съвместните усилия ка Катедрата по теория и история на държавата и правото и Катедрата по наказателноправни науки. Този развиващ се конферентен формат обединява все по-широк кръг на представители на научната и професионалната общност - преподаватели от различни учебни заведения, магистрати и адвокати от различни части на страната, както и от чужбина.

С организирането на научните четения се възобнови практиката в Юридическия факултет на постоянна основа да се провеждат форуми, свързани не само с отделни отраслови правни науки, но и такива, които дават представа за общото състояние и перспективите за развитие на юридическото мислене.

Досега под съставителство на Пл. Панайотов, Д. Вълчев, Кр. Манов и С. Гройсман са издадени:

Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев, Сборник доклади от конференцията, проведена на 14 ноември 2016 г., С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 510 с. Съдържанието на сборника вж. тук.

Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. Сборник доклади от конференцията, проведена на 15 май 2017 г., С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 584 с. Съдържанието на сборника вж. тук.

Научни четения на тема „Санкциите в правото“ (С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, 656 с.) е третият сборник от поредицата и съдържа встъпителни думи на проф. Пламен Панайотов от конференцията, проведена на 15-16 Април 2019 г. заедно 48 научни доклада на учени от България, Албания, Русия и Полша. Съдържанието на сборника можете да вж. тук.