Премини към основното съдържание
Четения

Поредицата „Научни четения“ е съставена от издания на докладите от едноименните конференции, организирани от 2016 г. със съвместните усилия ка Катедрата по теория и история на държавата и правото и Катедрата по наказателноправни науки. Този развиващ се конферентен формат обединява все по-широк кръг на представители на научната и професионалната общност - преподаватели от различни учебни заведения, магистрати и адвокати от различни части на страната, както и от чужбина.

С организирането на научните четения се възобнови практиката в Юридическия факултет на постоянна основа да се провеждат форуми, свързани не само с отделни отраслови правни науки, но и такива, които дават представа за общото състояние и перспективите за развитие на юридическото мислене.

Досега с усилията на двете катедри са издадени:

Ганев и Долапчиев Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола   Долапчиев, Сборник доклади от конференцията, проведена на 14   ноември 2016 г. Съст.: Пл. Панайотов, Д. Вълчев, Кр. Манов, С.   Гройсман, С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 510 с.   Съдържанието на сборника вж. тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норми и принципи Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“.   Сборник доклади от конференцията, проведена на 15 май 2017   г. Съст.: Пл. Панайотов, Д. Вълчев, Кр. Манов, С. Гройсман, С.,   Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 584 с. Съдържанието на   сборника вж. тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкциите в правото Научни четения на тема „Санкциите в правото“ (Съст.: Пл.   Панайотов, Д. Вълчев, Кр. Манов, С. Гройсман, С., УИ „Св.   Климент Охридски“, 2020, 656 с.) е третият сборник от поредицата   и съдържа встъпителни думи на проф. Пламен Панайотов от   конференцията, проведена на 15-16 Април 2019 г. заедно 48   научни доклада на учени от България, Албания, Русия и Полша.   Съдържанието на сборника можете да вж. тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и религия Научни четения на тема „Право и религия“ (Съст.: Пл.   Панайотов, Я. Стоилов, С. Гройсман, Кр. Манов, С., УИ „Св.   Климент Охридски“, 784 с.) събира докладите от отменената през   пандемичната 2020 г. конференция на тема „Право и религия“.   Съдържанието на сборника вижте тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предвидимост в правото Научни четения на тема „Предвидимост на правото“ (Съст.: Я. Стоилов, Р. Илкова, Д. Начев, Кр. Манов, С., УИ „Св.   Климент Охридски“, 368 с.) - сборник с доклади от проведената през май 2021 г. конференция по темата. Съдържанието и  предговора на сборника вижте тук.