Премини към основното съдържание

Списанието на Юридическия факултет за научни изследвания в сферата на правните науки излиза под заглавие „Съвременно право“ от 1990 г. насам. Днес списанието се издава в сътрудничество с издателство „Сиби“ в периодичност от четири броя годишно.

Редакционна колегия

Проф. Красимира Средкова (главен редактор), проф. Дончо Хрусанов (зам.-главен редактор), проф. Георги Митов (научен секретар), проф. Иван Русчев, проф. Даниел Вълчев, проф. Пламен Киров, доц. Васил Пандов, гл. ас. Ивайло Костов, Ружа Иванова, Даниела Доковска, Наталия Гуджева.

Правила и изисквания за приемане на материали за печат в сп. „Съвременно право“.

Подробна информация за изданието и за съдържанието на отделните му броева на сайта на издателство „Сиби“.