Премини към основното съдържание

Международно право и международни отношения

Специалност Право
  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:

Международни отношения:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9E_0.pdf

 

Международно публично право:

 

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%D0%9F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

 

Международно частно право

 

Право на Европейския съюз:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%95%D0%A1%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ:

Дипломатическо и консулско право:

 

Право на международния въздушен транспорт:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf

Международно частно семейно и наследствено право:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

Правен режим на международните организации:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5.%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf

Съдебна система на ЕС:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%A1.pdf

 

Специалност Международни отношения 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:

Външнополитически анализ и прогнозиране: 

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_0.pdf

История на българската външна политика от Освобождението до наши дни: 

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%20%D0%B4%D0%BD%D0%B8.pdf

История на европ.държави и САЩ в ново и най-ново време: 

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%20%D0%B4%D0%BD%D0%B8_0.pdf

История на международните отношения:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

Международни икономически отношения:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

Международно публично право: 

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%9E.pdf

Международно частно право

Международни спорове и конфликти:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8.pdf

Право на Европейския съюз:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%95%D0%A1-%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%9E.pdf

Теория на международните отношения:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

Сравнителен анализ на теории на международните отношения:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

Теория на външната политика:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_0.pdf

Теория на международните преговори:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8.pdf

Съвременна  история на Балканите:

/sites/default/files/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5.pdf

ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Световни религии и международна политика:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

Международно публично морско право:

/sites/default/files/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

Глобализация и международни отношения:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE.pdf

Международно частно космическо право:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81.pdf

Международно частно семейно и наследствено право:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

Регион междунар. отношения и външна политика на араб.държави:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8.pdf

Регион Западна Европа:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0.pdf

 Регион Русия-Евразия:

/sites/default/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf

Регион-Северна Америка:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

Регион Латинска Америка:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

Пространство на свобода,сигурности правосъдие:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B5.pdf

Съвременна история на България 1944-1989:

/sites/default/files/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%201944-1989.pdf

Световни религии и международна политика:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(1).pdf

Международни организации и многостранна дипломация:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%2020191.doc

М А Г И С Т Ъ Р С К И   П Р О Г Р А М И:

Въпросник за конкурсен изпит за държавна субсидия за  Магистърската програма „Международни организации и многостранна дипломация“ в Юридическия факултет през учебната 2019/2020 г.

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%2020192.doc

Въпросник за конкурсен изпит за магистърска програма Международни бизнес отношения в Юридическия факултет за учебната 2019/2020 г.

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%2020194.doc

Международна сигурност

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%2020195.doc

Въпросник за конкурсен изпит за магистърските програми Международна сигурност и Частноправни отношения с презгранични последици в ЕС за  учебната 2019/2020 г.

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%2020196.doc

Частноправни отношения с презгранични последици в Европейския съюз

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%2020198_0.doc

 

Parent
Конспекти по отделните дисциплини