Премини към основното съдържание

Докторантско училище

Докторантски курсове за зимен семестър на учебната 2021/2022 година.

Докторантските курсове ще започнат от 4 октомври 2021 г. и ще се провеждат дистанционно. 
Срок за подаване на заявления: от 21 септември до 1 октомври 2021 г. 
Заявление за участие в докторантските курсове (свободен текст) се подава до Декана на Юридическия факултет в кабинет 314 (Методически кабинет).

Задължителни докторантски курсове

Академично писане I част. Преподавател: доц. д-р И. Стойнев
Вторник: 18.00 – 20.00 

Избираеми докторантски курсове

1. Методология на изследванията по международно частно право. Преподаватели: доц. д-р Б. Мусева и доц. д-р В.Пандов
Четвъртък: 17.00 – 19.00 часа

2. Правен режим на вътрешния пазар на Европейския съюз. Преподаватели: доц.д-р Х.Христев и доц.д-р И.Стойнев
Сряда: 18.00 – 20.00 часа

3. Парламентарен процес. Преподаватели: доц. д-р Н. Киселова и проф.д-р Е.Танчев
Сряда: 18.00 – 20.00 часа

4. Сравнителен конституционализъм. Преподавател: доц.д-р М. Белов
6 ноември 2021 - от 10 до 16 часа 
13 ноември 2021-  от 10 до 16 часа 
20 ноември 2021-  от 10 до 16 часа 
27  ноември 2021 -  от 10 до 16 часа 
4 декември 2021 - от 10 до 16 часа 

5. Актуални проблеми и тенденции в развитието на административното право и административния процес. Преподаватели: проф.д-р Ц.Сивков и проф.д-р Е.Панайотова
Сряда: 18.00-21.00 часа (курсът ще стартира от 1 ноември 2021 година)

6. Финансов контрол върху публичните средства. Преподаватели: проф. д-р Сашо Пенов, доц. д-р Ю. Кучев, доц д-р Е.Димитрова, доц. д-р А. Симеонов
Сряда: 19.30 – 21.00 часа