Премини към основното съдържание
ректорат

Докторантски курсове за летния семестър на учебната 2022/2023 година

         Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т

обявява

докторантски курсове за летния семестър на учебната 2022/2023 година

Задължителен докторантски курс:

Академично писане II част. Преподавател: доц. д-р И. Стойнев

Вторник: 17.30 – 19.30

Избираеми докторантски курсове:

1. Методология на правото и на правните изследвания. Преподаватели: проф.д-р Я.Стоилов и доц.д-р С. Гройсман

Времето на провеждане на лекциите ще се договори между преподавателите и записалите се докторанти.

2. Превенция на престъпността. Преподавател: доц. д-р Р. Илкова

Понеделник 18.00 - 20.00 часа

3. Европейски стандарти при разследването на престъпления: практика на ЕСПЧ. Преподавател: доц. д-р Здравка Кръстева

Вторник 18.00 - 20.00 часа

4. Наказателноправна закрила на интелектуалната собственост. Преподаватели: доц. д-р Р. Илкова и доц. д-р Здравка Кръстева

Сряда 18.00 - 20.00 часа

5. Актуални проблеми на заповедното производство. Преподавател: проф. д-р В. Попова [1]

25.02.2023 г. - 9:30 до 17.30 

11.03. 2023 г. - 9:30 до 17.30 

18.03.2023 г.-  9.30 до 16.30 

25.03.2023 г. - 9.30 до 16.30

Курсовете ще започнат от 20 февруари 2023 г., като формата на провеждане (присъствена, дистанционна или смесена) се определя от преподавателя след съгласуване с участниците.

Заявление за участие се подава само за избираемите курсове в свободен текст до Декана на Юридическия факултет на e-mail: allambova@uni-sofia.bg.

Срок за подаване на заявления: от 30. 01. 2023 г. до 17.02.2023 г.

В задължителния курс „Академично писане II част“ продължават докторантите, които успешно са взели изпита си по „Академично писане I част“.

 

 


[1] Курсът ще се проведе при записване на поне 3 (трима) докторанти.