Премини към основното съдържание

Докторантски курсове за зимен семестър на учебната 2022/2023 година

         Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т

обявява

докторантски курсове за зимен семестър на учебната 2022/2023 година

Задължителни докторантски курсове:

Академично писане I част. Преподавател: доц. д-р И. Стойнев

Вторник: 18.00 – 20.00

Избираеми докторантски курсове:

1. Правен режим на вътрешния пазар на Европейския съюз. Преподаватели: доц. д-р Х. Христев

Сряда: 18.00 – 20.00

2. Парламентарен процес. Преподаватели: доц. д-р Н. Киселова и проф. д-р Е. Танчев

Четвъртък: 18.00 – 20.00

3. Сравнителен конституционализъм. Преподавател: доц. д-р М. Белов

5 ноември 2022 -  от 10 до 16 часа

12 ноември 2022 -  от 10 до 16 часа

19  ноември 2022 -  от 10 до 16 часа

26 ноемри 2022 - от 10 до 16 часа

10 декември 2022 - от 10 до 16 часа

4. Финансов контрол върху публичните средства. Преподавател: доц. д-р А. Симеонов

Понеделник: 09.00 – 11.00

Курсовете - част от докторантското училище на ЮФ, ще започнат от 03 октомври 2022 г. и ще се провеждат дистанционно.

Срок за подаване на заявления: от 12 до 30 септември 2022 г.

Заявление за участие в докторантските курсове (свободен текст) се подава до Декана на Юридическия факултет в кабинет 314 (Методически кабинет).