Премини към основното съдържание

„За правата на жените-юристки“, 1918 г.

На едно от нашите юбилейни събития - сказката „Спомени от миналото“, организирана на 31.10.2022 г. от Клуба на юриста „Теодор Пиперков“ със специалното съдействие на Университетския архив (репортаж виж тук), особен интерес сред публиката предизвика съдбата на първите жени, които завършват право в България, без да имат право да практикуват професията.

С благодарност към колегите от Отдел „Университетски архив“ и началника му г-жа Илонка Колева публикуваме брошурата „За правата на жените-юристки“, издадена от Комитета на студентките по право през 1918 г. Изданието съдържа речите на народните представители Илия Янулов и Никола Саранов, произнесени по темата за професионалните права на жените-юристи в Университета на 16.12.1917 г. Прави впечатление и ръкописния запис на корица - копието, съхранявано днес в университетския архив, е било предназначено за Стефан С. Бобчев.

Свали „За правата на жените-юристки“ (линк)

За историята на проблема разказва г-жа Илонка Колева:

Юридическият факултет на Висшето училище в София е открит през 1892 г., но в него, както и в останалите два от тогавашните факултети се приемат за студенти само мъже. През 1901 г. всички факултети започват да приемат за редовни студентки или за слушателки и жени. Дълги години висшето образование остава приоритет за мъжете, предвид факта, че голяма част от жените в страната нямат дори гимназиално образование. Като определено „мъжки“ се откроява Юридическият факултет поради една проста причина – завършилите го дами нямали право да практикуват в сферата на правото. За разлика от своите посестрими от останалите факултети, които с придобитите дипломи можели да изкарват прехраната си най-вече като учителки, жените-юристи не получавали съответната реализация.

Поради невъзможността да се реализират, дълги години във факултета се обучават само по няколко жени. Така например през учебната 1908/1909 г. в него са се записали три редовни студентки и седем слушателки. С течение на годините интересът на жените към правото се увеличава и през учебната 1926/1927 г. в Юридическия факултет се обучават общо 34 жени. Но на фона на 658 мъже.

Първата дипломирана студентка от Юридическия факултет е Елена Дякова от Варна, получила своята диплома през 1905 г.  Борбите на феминистката общност в страната за равни права на жените във всички сфери на обществения живот довеждат най-накрая през 1944 г. до разрешение жените, завършили право да практикуват юридическата професия.
 

Parent
Юридическият факултет през годините