Премини към основното съдържание

„Спомени от миналото“ в навечерието на юбилея на ЮФ

 

На 31 Октомври вечерта в Конферентната зала на Ректората при голям студентски интерес клубът на юриста „Теодор Пиперков“ събра гости с програма от разкази из историята на Юридическия факултет, който на 2 Ноември т.г. чества 130 години от своето създаване.

Проф. Герджиков

Един от доайените на академичната общност и любим преподавател, проф. Огнян Герджиков приветства публиката сподели свои лични впечатления от множеството бележите учени на Факултета, с които е имал възможността да се срещне. Доц. Венцислав Петров направи кратък обзор на важни щрихи из ранната история на ЮФ. Публиката чу разказ за завещанията на Евлоги Георгиев и на д-р Никола Василиади, перипетиите по чието изпълнение в полза на Университета дават началото на неговия сграден фонд.

Зала

Гл. ас. Тихомир Рачев разказа за издирените ключови документи от първите десетилетия на съществуването на Юридическия факултет. Голям интерес предизвикаха старинните дипломи и студентски книжки, разписите на занятията с домашните адреси на преподавателите, посещавани от студентите в приемното им време, подробностите за структурата на юридическото образование и за полаганите изпити.

Венци

Събитието беше поздравено и от г-жа Илонка Колева - началник на отдел „Университетски архив“, на която Юридическият факултет дължи голяма благодарност за издирването на материалите, използвани за историческия екскурс в рамките на юбилейните чествания. Г-жа Колева разказа на студентите интересни факти за съдбата на жените-юристи, за големия брой незавършвали студени, за разноликостта на възпитаниците на Юридическия факултет през десетилетията. 

ТР

На г-жа Теодора Венедикова - дъщеря на проф. Петко Венедиков, беше връчено благодарственото удостоверение за направеното от нея голямо дарение от документи на професора, заведени в Университетския архив като ценни свидетели за една цяла епоха в нашата правна просвета. Дълго след приключването на беседата с тримата лектори г-жа Колева и д-р Рачев показваха на студентите донесените разнообразни документи от историята на Факултета, подчертавайки, че историята на ЮФ тепърва очаква своите нови изследователи и ценни находки.