Премини към основното съдържание

Студентски дипломатически клуб

Студентски дипломатически клуб при Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ (СДК) е основан на 16 януари 1995 г. Основна задача на клуба е разширяването и усъвършенстването на професионалната подготовка на членовете в сферата на международните отношения чрез организиране на събития с български и чуждестранни дипломати и експерти. Студентският дипломатически клуб също стои зад развитието на младежката платформа за международни отношения – сп. „Международник“.


Клубът обединява студентите от специалност "Международни отношения" и останалите студенти с интереси в сферата на специалността.

Той се занимава с разширяване на практическите и теоретичните знания на студентите чрез организиране на събития с български и чуждестранни дипломати и експерти посветени на външната политика, дипломацията, международното право и международните отношения.

Освен това клубът организира кръгли маси, ролеви игри, дебати и други практически занятия в полза развитието компетенциите на студентите.

Повече информация за дейността на Клуба може да бъде намерена на:
сайт - https://sdcsu.wordpress.com/
Фейсбук - https://www.facebook.com/sdipclub/
Инстаграм - https://www.instagram.com/students_diplomatic_club/?hl=bg

Parent
Студентска общност