Премини към основното съдържание

Клуб на юриста "Теодор Пиперков"

Клубът организира събития, насочени към всички основни отрасли на правото.Главната цел на  Клуба на юриста "Теодор Пиперков" в рамките на Университета е да стимулира развитието на студентите, избрали да се посветят на юридическата наука, като организира академични събития с правна насоченост, водени от специалисти в съответната област - както преподаватели, така и практикуващи юристи. За по-подробна информация вж. https://www.tplawclub.com

Parent
Студентска общност