Премини към основното съдържание

Списък на деканите на Юридическия факултет

Административната длъжност "декан" е създадена през 1896 г.

доц. Марко Балабанов – 1896-1897 г.

доц. Антон Каблешков - 1897-1898 г.

проф. Бончо Боев - 1898-1899 г.

доц. Петър Данчов - 1899-1900 г.

проф. Стефан Киров - 1900-1901 г.

проф. Бончо Боев - 1901-1902 г.

проф. Георги Данаилов 1902-1903 г.

проф. Йосиф Фаденхехт - 1903-1904 г.

проф. Михаил Поповилиев - 1904-1905 г.

проф. Владимир Моллов – 1905-1906 г.

проф. Георги Данаилов - 1906-1907 г.

проф. Михаил Поповилиев - 1907-1908 г.

проф. Михаил Поповилиев - 1908-1909 г.

проф. Стефан Киров - 1909-1910 г.

проф. Михаил Поповилиев - 1910-1911 г.

проф. Стефан Киров – 1911-1912 г.

проф. Михаил Поповилиев - 1912-1913 г.

проф. Михаил Поповилиев – 1913-1914 г.

проф. Венелин Ганев - 1914-1915 г.

проф. Петко Стоянов - 1915-1916 г.

проф. Венелин Ганев -1916-1917 г.

проф. Венелин Ганев -1917-1918 г.

проф. Тодор Кулев - 1918-1919 г.

проф. Димитър Мишайков - 1919-1920 г.

проф. Тодор Кулев - 1920-1921 г.

проф. Димитър Мишайков -1921-1922 г.

проф. Тодор Кулев – 1922-1923 г.

проф. Георги П. Генов – 1923-1924 г.

проф. Георги П. Генов - 1924-1925 г.

проф. Стефан Киров - 1925-1926 г.

проф. Стефан Баламезов - 1926-1927 г.

проф. Любен Диков - 1927-1928 г.

проф. Любен Диков - 1928-1929 г.

проф. Георги П. Генов - 1929-1930 г.

проф. Никола Долапчиев 1930-1931 г.

проф. Никола Саранов - 1931-1932 г.

проф. Димитър Силяновски - 1932-1933 г.

проф. Любомир Владикин - 1933-1934 г.

проф. Никола Жабински - 1934-1935 г.

проф. Петко Стоянов -1935-1936 г.

проф. Димитър Силяновски - 1936-1937 г.

проф. Любомир Владикин - 1937-1938 г.

проф. Славчо Загоров - 1938-1939 г.

проф. Христо Тодоров – 1939-1940 г.

проф. Петко Венедиков - 1940-1941 г.

проф. Константин Бобчев – 1941-1942 г.

проф. Иван Апостолов - 1942-1943 г.

проф. Петко Венедиков - 1943-1944 г.

проф. Петко Венедиков -1944-1945 г.

проф. Никола Саранов – 1945 г.

проф. Любен Василев – 1945-1946 г.

проф. Любен Василев – 1946-1947 г.

проф. Цеко Торбов - 1947-1948 г.

проф. Любомир Радоилски - 1948-1952 г.

проф. Борис Спасов - 1952-1955 г.

проф. Слава Митовска - 1955-1957 г.

проф. Борис Спасов – 1957-1958 г.

проф. Нисим Меворах - 1958-1962 г.

проф. Витали Таджер - 1962-1964 г.

проф. Борис Спасов - 1964-1966 г.

проф. Георги Костадинов - 1966-1970 г.

проф. Стефан Павлов - 1970-1973 г.

проф. Костадин Лютов - 1973-1977 г.

проф. Янко Векилов - 1977-1979 г.

проф. Георги Бойчев - 1979-1983 г.

проф. Живко Миланов - 1983-1989 г.

проф. Евгени Танчев - 1989-1991 г.

проф. Георги Петканов - 1991-1995 г.

проф. Дончо Хрусанов - 1995-1999 г.

проф. Дончо Хрусанов - 1999-2003 г.

проф. Димитър Токушев - 2003-2006 г.

проф. Тенчо Колев - 2006-2007 г.

проф. Тенчо Колев - 2007-2011 г.

проф. Сашо Пенов - 2011-2015 г.

проф. Сашо Пенов - 2015-2019 г.

проф. Даниел Вълчев – 2019-2023 г.

проф. Даниел Вълчев - от 2023 г.

Parent
За факултета