Премини към основното съдържание

Годишникът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е най-старото научно издание у нас и основен научен орган на Университета, който излиза от 1904 г. и представя постиженията на преподавателите от отделните фактултети и самостоятелни научни звена. През 1908/1909 започва да излиза том на Физико-математическия факултет, а през 1914/1915 г. самостоятелно издание в рамките на Годишника създава и Юридическия факултет. В годишника са намирали място ценни студии на водещите представители на българската правна наука от близкото и по-далечното минало. Издаването на годишника е временно преустановено през 1996 г., когато излиза от печат неговия 85-ти том.

По настоящем според „Правилата за приемане и отпечатване на ръкописите в Годишника на Софийския университет Св. Кл. Охридски“ Годишникът излиза ежегодно в електронна версия и като печатно издание с единен дизайн в поредици на отделните факултети, като всеки от предлаганите за печат трудове се подлага на процедура за рецензиране.

През учебната 2018-2019 г. започна възстановяването на раздела на Юридическия факултет в Годишника, като в края на 2019 г. излезе неговият нов, 86 по ред том, който е изцяло достъпен онлайн (линк).

През 2021 г. беше публикуван т. 87 на Годишника (линк за сваляне).

 

Годишник

 

2019