Премини към основното съдържание

СУ бе домакин на най-големия научен форум за докторанти и млади научни изследователи в областта на правото на ЕС - Young FIDE Seminar

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на най-големия научен форум за докторанти и млади научни изследователи в областта на правото на Европейския съюз - Young FIDE Seminar. Семинарът, който е неразделна част от редовния XXX конгрес на Международната организация по европейско право, бе организиран в сътрудничество с най-старото в Европа специализирано висше училище по европейски изследвания – Европейския университетски център към Университета на Лотарингия, Франция.

Доц. д-р Иван Стойнев приветства всички присъстващи на събитието, дошли от цяла Европа, за да обменят опит и работят заедно в полето на правото на Европейския съюз. Той посочи, че научният форум маркира началото на 30-тия юбилеен конгрес на Международната федерация по европейско право.

1

По думите му в момента правото на Европейския съюз и самият Европейски съюз преживяват предизвикателни времена. Това предполага ясно виждане за бъдещия процес на интеграция. Той посочи, че много от докладите на събитието са посветени на въпроса как правото на ЕС трябва да се развива днес и в бъдеще. Така семинарът ще се превърне в място на полезен дебат по много важни теми. В заключение той отправи своята благодарност към всички, помогнали за организирането на конференцията.

2

Доц. Мария Фъртунова-Мишел от Университета на Лотарингия също поздрави всички гости и участници в конференцията. Тя благодари на организационния комитет на събитието и изтъкна, че за нея е чест да допринесат за дебата по важни теми в Европейския съюз. По думите й тази конференция е доказателство, че сътрудничеството между Софийския университет и Европейския университетски център към Университета на Лотарингия, Франция, имат голямо бъдеще под формата на разнообразни научни изследвания.

3

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Анета Антонова отбеляза, че домакинството на подобен престижен форум е признание на усилията на Алма матер и на Юридическия факултет за развитието на доктрината в областта на правото на ЕС. През последните 20 години с колегите й са полагали усилия да бъдат привлечени едни от най-изтъкнатите изследователи в областта на правото на ЕС. Именно тук е създадена и първата в България специализирана магистърска програма по право на ЕС, плод на едно дългогодишно партньорство с университета на Лотарингия. Поставено е началото и на специализираните докторантски изследвания в областта на правото на европейската интеграция, което е превърнало Софийския университет в един от водещите научни центрове по европейско право у нас. Тя изрази увереност, че форумът ще е от полза за всички участници.

4

Съдия Ларсен, заместник-председател на Съда на Европейския съюз, също поздрави присъстващите в емблематичната 272-ра аудитория.

Научният комитет, ръководен от доц. Иван Стойнев и доц. Мария Фъртунова-Мишел, е селектирал девет млади изследователи и практици от цяла Европа, които ще представят доклади по всички основни теми на конгреса - социална политика на ЕС и въпросите на правовата държава и взаимното доверие в рамките на ЕС.

Организирането на работата на семинара в тематични панели позволява не само участниците да представят достиженията на своите изследвания, но също така да се проведе открита към публиката дискусия по основните проблеми и предизвикателства пред интеграцията през ХХI век. Домакинството на подобен научен форум без съмнение е признание за усилията на Софийския университет и в частност на Юридическия факултет за развитието на доктрината в областта на правото на Европейския съюз през последните 20 години, превръщайки се в един от водещите научни центрове по европейско право в България.

5

В рамките на събитието се състоя и официалното представяне на книгата „70 години право на Европейския съюз“, организирано от Академията по европейско право (ERA), в сътрудничество с Правната служба на Европейската комисия. Представянето ще бъде съпроводено с панелна дискусия на тема: „Ролята на правото на ЕС в българската правна система в светлината на механизма за преюдициално запитване“. В дискусията взеха участие представители на Съда на ЕС, както и съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.