Премини към основното съдържание

ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ – 2 (2024/2025)

ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ – 2 (2024/2025)

 

ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява процедура за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ (2024-2025 г.) от средствата, отпуснати на факултета със Заповед № РД 19-255/21.06.2024 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“.

Срок за подаване на документи от кандидатите: от 05.07.2024 г. до 31.07.2024 г. /включително/.

Документите се подават на хартия в работното време на администрацията на Деканата на ЮФ: кабинет 237 – всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа или по електронен път чрез изпращане на сканирано копие на документите на e-mail: allambova@uni-sofia.bg.

За контакт: Антония Ламбова – Инспектор учебна дейност – Международна дейност, СДК (e-mail: allambova@uni-sofia.bg; телефон: 02/9308-577 ).

Документите на хартиен носител, се подават в един екземпляр. Дипломите се подават в копие, заверено от кандидата. 
Документи, подадени по пощата, няма да се разглеждат.

При подаване на документите кандидатът получава входящ номер, който се посочва при оповестяване на резултатите от конкурса на интернет страницата на ЮФ. При изпращане на документите по електронна поща, входящият номер се изпраща на кандидата на използвания от него електронен адрес незабавно след получаване на документите от служителя на ЮФ на СУ.


С условията и етапите на процедурата можете да се запознаете в приложените файлове: