Премини към основното съдържание

Научен екип от ЮФ получи национално финансиране за реализацията на съвместен българо-руски научен проект

Екип от преподаватели на Юридическия факултет с научен ръководител проф. д-р Янаки Стоилов получи финансиране по „ Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество между България и Русия 2019-2020 г.“ на Фонда за научни изследвания към Министерството на образованието (Административен договор № КП-06-Русия/1 от 09.12.2020).

Проектът на тема „Йерархия и координация на източниците на правото в съвременните национални правни системи на Русия и България“ ще се реализира в периода 2021-2022 г.

Българският екип с членове проф. д-р Д. Вълчев, доц. д-р И. Стойнев, доц. д-р С. Гройсман и гл. ас. д-р Д. Начев и ръководител проф. д-р Я. Стоилов ще си партнира с руски екип, съставен от преподаватели в Юридическия институт на Алтайския държавен университет с ръководител директора на Института проф. дюн Антон Васильев и членове проф. дюн В. Сорокин, доц. дюн Е. Аничкин, доц. кюн Р. Насыров и доц. кюн И. Васев.

Повече информация за тематиката на проекта можете да намерите в страницата на проекта на сайта на ЮФ (линк), като предстои анонсирането на мероприятията по изпълнението му в Научния календар на Факултета.