Премини към основното съдържание
Предвидимост на правото

Излезе от печат сборника Научни четения на тема „Предвидимост на правото“

Излезе от печат сборника Научни четения на тема „Предвидимост на правото“ (съст.: Я. Стоилов, Р. Илкова, Д. Начев, Кр. Манов, С., УИ „Св.   Климент Охридски“, 368 с.). Изданието събира докладите от конференцията на катедрите по теория на държавата и правото и по наказателноправни науки, проведена на 12 май 2021 г.

Със съдържанието на сборника и съставителския му предговор можете да се запознаете тук (линк за сваляне).