Премини към основното съдържание

Упътване за достъп и работа с електронното обучение

Уважаеми колеги,

 

Във връзка със ЗАПОВЕД № РД-19-139/13.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, издадена на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) Юридическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ преминава на дистанционно обучение до изтичане на периода на забрана за провеждане на присъствени лекции и обучения.

Според заповедта на Ректора, дистанционното обучение се осъществява чрез програма Moodle. Можете да влезете в тази програма чрез бързата връзка на началната страница на сайта на ЮФ law.uni-sofia.bg, както и чрез връзката https://elearn.uni-sofia.bg/. Влизането става дистанционно с паролата и потребителското име за СУСИ. Всеки преподавател има осигурен дистанционен достъп до Moodle. В Moodle е въведена и функционалност за виртуална класна стая (Big Blue Button), която можете да използвате за онлайн лекции със своите студенти.

Всеки преподавател следва да изгради сам дигитална версия на преподавания от него курс през летния семестър на учебната 2019-2020 г. в програмата Moodle. Приложено Ви изпращаме и инструкции, които да Ви улеснят при изграждането и използването на тази програма. В случай на неясноти и трудности моля да задавате своите въпроси на следния мейл: webmaster@uni-sofia.bg

Деканското ръководство си дава сметка, че въвеждането на дистанционно и онлайн обучение става в рамките на извънреден режим. Съзнаваме, че много колеги могат да срещнат трудности с работата със системата Moodle, с която не е лесно да се работи без да има проведено обучение. Такова обучение не може да се проведе в момента поради наложената карантина. Ето защо, деканското ръководство ще счита за уместни и други форми на дистанционна учебна комуникация със студентите (мейл, Skype и др.), стига те да са регулярни и да дават системна информация на студентите.

 

Упътване за достъп и работа с електронното обучение на СУ можете да намерите на Link: /sites/default/files/%D0%A3%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%A3%20(2).pdf

 

 

гр. София, 16 март 2020 г.                                       проф. д-р Даниел Вълчев

                                                                       /Декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“/