Премини към основното съдържание
Международни бизнес отношения

Прием в магистърска програма "Международни бизнес отношения"

Продължава записването за специализираните магистърски програми на Юридическия факултет на Софийския университет. След цялостна актуализация на учебната програма, магистърската програма „Международни бизнес отношения“ вече е организирана в рамките на една академична година. Програмата включва осем задължителни и пет избираеми учебни дисциплини.

 

В рамките на програмата „Международни бизнес отношения“ се изучават:

 • Право на международната търговия;
 • Банкови и кредитни институции;
 • Международно данъчно право;
 • Право и вътрешен пазар на ЕС;
 • Международен маркетинг;
 • Правен режим на конкуренцията в ЕС;
 • Международен търговски арбитраж;
 • Международно частно право;
 • Международни транспортни отношения;
 • Правен режим на международните икономически организации;
 • Международно-частноправна защита на интелектуалната собственост;
 • СТО и решаване на търговски спорове;
 • Правен режим на защита на личните данни и регулиране на информационното общество в ЕС.

 

Преподавателския екип на програмата включва утвърдени преподаватели от Юридическия и Стопанския факултет на Софийския университет, както и специалисти от практиката.

 

Записването в програмата продължава да 23 септември 2022 година. Подробно информация за предлаганите дисциплини и преподавателския екип може да намерите тук.