Премини към основното съдържание

Представяне на магистърска програма "Право на Европейския съюз"

Катедра "Международно право и международни отношения" организира представяне на международната магистърска програма "Право на Европейския съюз". Представянето ще се състои в сряда, 27 юли от 18:30 часа на живо в 224 аудитория на Софийския университет, като същевременно ще бъде възможно да се участва и проследи в интернет форма чрез платформите Zoom и Фейсбук.

Международната магистърска програма „Право на ЕС“ е съвместна програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Университета на Лотарингия, Франция (Université de Lorraine). Създадена през 2007г., Международната магистърска програма „Право на ЕС“ е най-старата специализирана магистърска програма в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За своите 15 години тя се утвърди като водещо средище за обучение на специалисти в областта на европейската интеграция и правото на ЕС в България. От началото на провеждането си досега програмата е обучила над 800 специалисти, сред които съдии и прокурори от всички структури на съдебната система, служители в централната и местната администрация, адвокати, нотариуси и юрисконсулти.

През предстоящата 2022-2023 академична година програмата ще се осъществява по актуализирания през 2019 учебен план, със засилен фокус върху материалното право на ЕС в областите на вътрешния пазар, защита на конкуренцията, общите политики на ЕС, съдебното сътрудничесво по граждански и търговски дела, съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, уредбата на енергийната политика на ЕС, уредбата на системата на Еврото, защитата на личните данни и регулирането на информационното общество, режима на управление на границите, визовата, имиграционната политика и предоставянето на убежище.

В рамките на представянето ще бъдат изяснени условията на записване в програмата, както и други въпроси, които са от значение за обучението в нея.

В представянето може да участвате и в онлайн форма чрез платформата Zoom:

Topic: Представяне на магистърска програма "Право на Европейския съюз"
Time: Jul 27, 2022 06:30 PM Sofia

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82544492473…

Meeting ID: 825 4449 2473
Passcode: 876474