Премини към основното съдържание

Година на правовата държава в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски

Уважаеми колеги,

Юридическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ осъзнава своята мисия да бъде интелектуален център на дебати по най-важните и актуални въпроси на научна дискусия и по основните въпроси, касаещи правните основи на държавата и обществото. Една такава тема с фундаментално значение е правовата държава с нейните теоретични, нормативно-институционални и социо-правни аспекти. Ето защо, решихме да обявим академичната 2021-2022 г. за „Година на правовата държава в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В тази интелектуална рамка и под това мото ще се проведе поредица от научни и образователни събития, които нашият факултет съорганизира с международни партньори.

През първия семестър на академичната 2021-2022 г. ще предложим три големи научни конференции и едно зимно училище. Две от конференциите са международни и ще доведат в България водещи специалисти в областта на публичното право.

Първата международна конференция - Франкофонските правни дни 2021 ‘Les réincarnations de l’État de droit en Europe’ („Превъплъщенията на правовата държава в Европа“) е съорганизирана с Посолството на Република Франция в България, Френския институт и Университетската агенция на франкофонията.

Втората международна конференция „Rule of Law – between Constitutional Transition and Democratic Backsliding. Central and Eastern European Perspectives” („Правовата държава – между конституционен преход и демократично отстъпление. Централно и източно европейски перспективи“) се съорганизира с фондация „Конрад Аденауер“.

Ще предложим на Вашето внимание и една значима национална конференция на тема „Правовата държава в Република България. Актуални проблеми в областта на конституционното правосъдие и съдебната власт“ (съорганизирана с фондация „Конрад Аденауер“).

Университетът и неговият Юридически факултет са не само център за правене на наука, но имат и мисия за разпространение на знания в областта на правовата държава. Ето защо, предлагаме на нашите студенти и зимно училище на тема „Съвременни предизвикателства към правовата държава и демокрацията във време на нелиберализъм и популистки конституционализъм“ (съорганизирано с фондация „Конрад Аденауер“). Информация относно зимното училище можете да намерите тук.