Премини към основното съдържание

Държавен изпит по специалност Международни отношения

Уважаеми колеги,
 
Първият държавен изпит на студентите от специалност „Международни отношения“ ще се проведе на 28.09.2022г., аудиторията и график за разпределение ще бъдат допълнително обявени.
 
Темите за устния държавен изпит са:
 
1) Отношенията ЕС – НАТО – Русия
2) Босна и Херцеговина и процесът на интеграция на Западните Балкани
 
Казусите се интерпретират устно през основните теоретични и правни направления, изучавани от студентите, а именно: Теория на международните отношения, История на международните отношения, Теория на външната политика, Теория на международните преговори, Международни спорове и конфликти, Международно публично право, Международно частно право, Право на ЕС.
 
Студентите говорят и по един въпрос от конспект за държавен изпит по международни отношения за придобиване на ОКС „ Бакалавър“ в специалност „ Международни отношения“ (виж тук).

Молбите за държавния изпит се подават в срок до 21.09.2022г. в 238 кабинет.