Премини към основното съдържание

Държавен изпит по Наказателноправни науки

Уважаеми колеги,

Държавният изпит по Наказателноправни науки ще се проведе на 17 май 2021 г. - писмен и на 19 и 20 май 2021 г. - устен.