Премини към основното съдържание

Гражданскоправни науки

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:

Гражданско право (обща част):

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf

Вещно право:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

Облигационно право:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

Семейно и наследствено право:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

Търговско право (I част)

Търговско право (II част)

Право на интелектуалната собственост:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf

Гражданско процесуално право:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

Гражданско изпълнително право: 

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf

 

ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ:

Сравнително частно право:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

Застрахователно право:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

Правен режим на конкуренцията: 

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0.pdf

Нотариат: 

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82.pdf

Конспект за изпит по право на капиталовите пазари:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%20(1).pdf

Поземлено право: 

/sites/default/files/%D0%92%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_2018.pdf

Банково право: 

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_0.pdf

Parent
Конспекти по отделните дисциплини