Премини към основното съдържание

Изпитни сесии

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Държавните изпити на студентите от Юридическия факултет, специалност „Право“, ще се проведат по график, както следва:

 

Гражданскоправни науки:

2 октомври 2020 г. (петък) – писмен от 08:00 ч. (272/292)

6 и 7 октомври 2020 г. - устен

Наказателноправни науки:

30 октомври 2020 г. (петък) – писмен от 08:00 ч. (272/292)

3 и 4 ноември   2020 г. - устен

Публичноправни науки:

27 ноември 2020 г. (петък) – писмен от 08:00 ч. (272/292)

1 и 2 декември 2020 г. - устен

 

Молби за държавен изпит се подават от 16 септември до 25 септември 2020 г. в 238 каб.

Ликвидационна сесия – 16, 17 и 18 септември 2020 г.

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График -  ликвидационна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График -  поправителна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - поправителна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ВТОРА РЕДОВНА ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График - изпитна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - изпитна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График - изпитна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - изпитна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПУБЛИЧНО ПРАВНИ НАУКИ

15.06.2020 г. - 8:00 ч. (писмен изпит)

16.06.2020 г. - 8:00 ч. (устен изпит)

Информация за явяващите се (линк)

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Резултати II курс

Резултати на условно записани в III и следващи курсове

Резултати от второ редовно явяване на 30 август 2020 г.

Резултати от поправителен изпит от 13 септември 2020 г. 

 

 

Parent
Образование