Премини към основното съдържание

Изпитни сесии

График на ликвидационна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите специалност "Право" – може да видите целия график тук.

 

Резултати от проведен изпит по Право на Европейския съюз, 13.09.2021 г.

Резултати от проведен поправителен изпит по Право на Европейския съюз, 27.08.2021 г.

 

Изпит на студентите от специалност "Право", IV курс по Криминалистика:

Изпитът по Криминалистика при доц. д-р Кръстева, насрочен  за 24.08.2021 г., ще се проведе от 09.00 в 65 аудитория.

 

График на поправителна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите специалност "Международни отношения" – може да видите целия график тук.

 

График на поправителна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите специалност "Право" (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук.

 

Писмен държавен изпит по английски език за специалност „Международни отношения“ ще се проведе на 19.07.2021г. от 9 часа в 272 аудитория.

 

                                       Резултати от писмен изпит по Право на ЕС, проведен на 5 юли 2021 г. 

 

График на държавни изпити 2021 г. на студентите специалност "Международни отношения"от Юридическия факултет – може да видите целия график тук

 

График на държавни изпити 2021 г. на студентите специалност "Право" от Юридическия факултет – може да видите целия график тук

 

График на втора редовна зумна сесия за учебната 2020 / 2021 г.  специалност „Международни отношения“ – може да видите целия график тук

 

График на втора редовна зимна сесия за учебната 2020 / 2021 г.  специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук

 

График на ликвидационна сесия за учебната 2020 / 2021 г.  специалност „Международни отношения“ – може да видите целия график тук


График на лятна изпитна сесия за учебната 2020 / 2021 г.  специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук

 

График на лятна изпитна сесия за учебната 2020 / 2021 г. за специалност „Международни отношения“ - може да видите целия график тук

 

Резултати от изпит по дисциплина "Право на Европейския съюз", проведен на 27.04.2021 г. 

                                                                    Резултатите може да намерите тук.

Колегите, които са положили изпит на 27.04.2021 г., могат да разгледат работите си и да се консултират относно мотивите за поставената оценка на 26.05.2021 г. За целта всеки, който иска да разгледа работата си и да получи консултация относно поставената оценка, следва да заяви това в посочената тук форма - https://forms.gle/u4M9RgD5qGNtgjjG7, не по-късно от 23:59 ч. на 24 май. На 25 май ще бъде изпратен списък с час на консултацията за всеки студент с оглед спазване на предпазни мерки поради пандемията от COVID-19. 

Актуализиран график за провеждане на изпити от априлска изпитна сесия за студентите от задочна форма на обучение

Във връзка с преустановяване на присъствения учебен процес във висшите училища до 11.04.2021 г. съгласно заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-197/31.03.2021 г. се изменя графикът за провеждане на изпитите от априлската изпитна сесия на студентите от задочна форма на обучение, специалност "Право", насрочени преди тази дата.

Актуализираният график вижте тук.

 

 

Изпит на студентите от специалност "Право", II курс, задочно обучение по Конституционно право

     

Изпитът по Конституционно право при доц. д-р Белов, насрочен 06.04.2021 г., ще се проведе на:

20.04.2021 г. от 10:00 часа в 272 аудитория.

 

Изпит на студентите от специалност "Право", І курс, задочно обучение по Римско частно право

Изпитът по Римско частно право при проф. Новкиришка, насрочен  21.03.2021 г. от 9 ч., ще се проведе в платформата на СУ Мудъл. 

 

Семестриален изпит от априлската (предварителна) сесия на студентите от специалност "Право", 5 курс, задочно обучение по Гражданско изпълнително производство:

Изпитът по Гражданско изпълнително производство, насрочен 17.03.2021 г. от 9 ч., ще се проведе в платформата на СУ Мудъл. 

 

График на априлската изпитна сесия на студентите от задочна форма на обучение - може да видите графика тук

 

                                  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

22.02.2021 г. - 8:00 ч. (писмен изпит)

Информация за явяващите се (линк)

 

График за втора зимна изпитна сесия на студентите от специалност "Право", задочна форма на обучение - може да видите графика тук

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТА ПО ФИНАНСОВО ПРАВО

01 февруари 2021г. от 09:00 часа

ауд. 272 – от ф № 61542 до 62380 вкл.

ауд. 292  – от ф № 61431 до 61541 вкл.

ауд. 255 – от ф № 61387 до 61430 вкл.

ауд. 218 – от ф № 60191 до 61360 вкл.                         

                   и НАЦИД 040, 041 и 044

ауд. 224 – от ф № 1347 до 1382 вкл.

                  и от ф № 810573 до 810600 вкл.

Забележка: При влизане в сградата на СУ и по време на изпита се спазват всички противоепидемични мерки по заповед на Ректора РД 19-343 от 16.09.2020 г.

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТА ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС

 

Студентите от I поток, които ще се явят на изпит по Административно право при проф. Сивков на 2 февруари 2021 г., са разпределени в 292 аудитория, както следва:

Групи от 1-ва до 4-та включително се настаняват в зала 292 от 8.00 до   8.20 ч.

Групи от 5-та до 8-ма включително се настаняват в зала 292 от 10.00 до 10.20 ч.

Студентите от II поток, които ще се явят на писмен изпит по Административно право при проф. Панайотова на 5 февруари 2021 г., са разпределени в 292 аудитория, както следва:

От 8:00 ч. – 9, 10, 11 и 12 гр.

Забележка: от 7:30 ч. до 7:55 ч. влизат студентите от 9, 10, 11 и 12 гр.

От 11:00 ч. – 13, 14, 15 и 16 гр.

Забележка: от 10:30 ч. до 10:55 ч. влизат студентите от 13, 14, 15 и 16 гр.

 

График на държавни изпити 

 

График на държавните изпити за студентите от Юридическия факултет може да видите тук

 

График на ликвидационна сесия на учебната 2020 г. – 2021 г.

 

График на ликвидационна сесия за специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук

 

 

График на зимна изпитна сесия на учебната 2020 г. – 2021 г.

 

График на изпитна сесия за специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук

 

График за I курс – може да видите тук.

График за II курс – може да видите тук.

рафик за III курс – може да видите тук.

График за IV курс – може да видите тук.

График за V курс – може да видите тук.

 

График на изпитна сесия за специалност „Международни отношения“ - може да видите целия график тук

 

График за I курс – може да видите тук.

График за II курс  –  може да видите тук.

График за III курс – може да видите тук.

График за IV курс  – може да видите тук.

 

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График -  ликвидационна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График -  поправителна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - поправителна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ВТОРА РЕДОВНА ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График - изпитна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - изпитна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График - изпитна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - изпитна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПУБЛИЧНО ПРАВНИ НАУКИ

15.06.2020 г. - 8:00 ч. (писмен изпит)

16.06.2020 г. - 8:00 ч. (устен изпит)

Информация за явяващите се (линк)

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Резултати II курс

Резултати на условно записани в III и следващи курсове

Резултати от второ редовно явяване на 30 август 2020 г.

Резултати от поправителен изпит от 13 септември 2020 г. 

 

 

 

Parent
Образование