Премини към основното съдържание

Програма „Млади учени и постдокторанти“ - 2021

Факултетният съвет на ЮФ одобри Процедура за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2021 г. по национална програма „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на факултета със Заповед РД 19-39/04.02.2021 г. на Ректора на СУ.

Срокът за подаване на документите е от 18.02.2021 г. до 05.03.2021 г. – всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в Ректората, кабинет: 237 /Деканат на ЮФ/.

С условията и етапите на процедурата можете да се запознаете в приложените файлове:

Процедура за подбор

Заявление за участие

Декларация

Формуляр – Проектно предложение

С резултатите от проведения конкурс може да се запознаете тук: 

Уведомление за класиране.

Parent
Научни проекти