Премини към основното съдържание

Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели

Проектът „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“ е финансиран от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Република България по конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.

В периода от март 2021 до март 2023 г. проектен екип с ръководител проф. д-р Даниел Вълчев осъществи анализ на взаимодействието между обществото и държавните органи в България с оглед на  борбата с пандемията и нейните последици. В тази насока бяха разглеждани нагласите на гражданите и как те мотивират към вземането на политически решения в рамките на българския либерално-демократичен модел. Едновременно с това проектът включи юридически анализ върху законосъобразността и избора на различни алтернативи за действие от страна на държавните органи в пандемичните условия, действията за разпределение на ресурсите и справянето с икономическите последици на кризата.

Научният екип комбинира правно и социологическо познание, за да предостави подробен анализ на социалните тенденции у нас и да даде юридическа оценка на действията на националните властите, формулирайки изводи за последиците и перспективите за демократичната система. Чуждестранната част на екипа, състояща се от изтъкната европейски учени на полето на правната и политическата наука, подпомогна усилията на българския екип с анализ на ситуацията в различни държави − Италия, Гърция, Полша и Унгария. По този начин българските социални процеси и предприемани правно-политически решения, бяха разглеждани в сравнение с тези в най-пострадалата от пандемията европейска страна (Италия), както и с европейски държави със сходни условия и проблеми (Унгария, Гърция, Полша).

Научен екип:

Проф. д-р Даниел Вълчев, ЮФ на СУ (ръководител на научния колектив)        
Доц. д-р Мартин Белов, ЮФ на СУ,
Доц. д-р Симеон Гройсман, ЮФ на СУ
Доц. д-р Борис Попиванов, ФФ на СУ
Д-р Първан Симеонов
            
Проф. Йоанис Тасополус, S.J.D., Атински университет    
Доц. Джузепе Мартинико, PhD, Scuola Superiore Sant’Anna, Пиза
Проф. д-р хабил. Александра Кустра-Рогатка, Университет „Николай Коперник“, Торун (Полша)        
Д-р хабил. Петра Бард, Унгарска академия на науките - Eötvös Loránd University Research Group SPECTRA; Гьоте университет - Франкфурт.
Фабио Пачин, PhD – постдок изследовател в Scuola Superiore Sant’Anna, Пиза

 

 

Parent
Научни проекти