Премини към основното съдържание
Masks

Екип от Юридическия факултет ще работи с български и чуждестранни учени по проект за въздействието на пандемията върху либерално-демократичните конституционни модели

Екип с ръководител проф. д-р Даниел Вълчев и участници доц. д-р Мартин Белов и доц. д-р Симеон Гройсман от ЮФ на СУ започна работа по проекта „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“. Същият се изпълнява на базата на Софийския университет с финансиране от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Република България по конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.

Социологическа експертиза във връзка с взаимодействието взаимодействието между обществото и държавните органи в България с оглед на  борбата с пандемията и нейните последици ще дадат доц. д-р Борис Попиванов от Философския факултет на Университета и д-р Първан Симеонов.

В работата по проекта се включват и изтъкнати чуждестранни участници - Проф. Йоанис Тасополус от Атинския университет, доц. Джузепе Мартинико и д-р Фабио Пачин от Scuola Superiore Sant’Anna, проф. Александра Кустра-Рогатка (Университет „Николай Коперник“, Торун (Полша) и д-р. хабил. Петра Бард от Унгарската академия на науките.    

Научният екип си поставя за цел да комбинира правно и социологическо познание, за да предостави подробен анализ на социалните тенденции у нас и да даде юридическа оценка на действията на националните власти, формулирайки изводи за последиците от пандемията и диктуваните от тях перспективи за демократичната система. Чуждестранната част на екипа ще допълни усилията на българските учени с анализ на ситуацията в различни държави − Италия, Гърция, Полша и Унгария. По този начин българските социални процеси и предприемани правно-политически решения, ще могат да бъдат сравнени с тези в една от най-пострадалите европейски страни (Италия), както и с държави със сходни условия и проблеми (Унгария, Гърция, Полша).

Дейностите по проекта предвиждат провеждането на конференция през 2022 г. и издаване на книга с резултатите от изследванията на екипа, както и други прояви, за които ще бъдете своевременно уведомявани от сайта на ЮФ.

За повече информация вижте тук.